26. La Cartellera

Dades del centre

Nom del centre: Escola Sant Jaume
Adreça: Avda. Mallorca, 56
Codi postal: 43877
Localitat: Sant Jaume d’Enveja
Telèfon: 977468402
Adreça electrònica: e3004189@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

L’alumnat de 6è elabora una cartellera amb les activitats especials que es faran a l’escola al llarg de la setmana.

Àmbits d’actuació

Centre/Entorn
Educació Infantil/Educació Primària
Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

Llengua Catalana i TIC

Capacitats / Competències

Comunicativa lingüística i audiovisual, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal. Social i ciutadana.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2014-2015

Punt de partida: Es va crear la cartellera (per part de l’equip directiu) perquè tothom tingués coneixement de les diferents activitats realitzades al centre.

Objectius:

– Potenciar l’autonomia de l’alumnat a l’hora de realitzar les tasques (presentar-se, demanar informació, …).
– Treballar les diferents tipologies textuals.
– Estimular la correcta presentació dels escrits, fent-lo atractiu i sense errades.

Desenvolupament de l’experiència:  El mestre tutor/a fa torns de dues persones cada divendres. L’alumnat ha de passar per totes les aules i recollir la informació pertinent, complementant-ho amb el calendari d’activitats del centre.
Es fa la redacció del cartell a l’ordinador a l’aula d’informàtica, es revisa i s’imprimeix una còpia que figurarà a la cartellera de l’entrada. També es lliura una còpia al coordinador d’informàtica per incloure-ho a la pàgina web.

Temporització: Setmanal durant tot el curs

Recursos humans i materials: Alumnat i tutor/a de sisè. Coordinador d’informàtica. Ordinador. Cartellera

Valoracions i conclusions: Hi havia demanda del professorat per manca d’informació. Inicialment la realitzava l’equip directiu i l’any següent se’n va encarregar l’alumnat.
Aquesta activitat està consolidada i es considera molt positiva.

Autoria de l’experiència

Coordinació: Tutor/a de sisè.
Professorat implicat: Mestre de llengües de sisè, coordinador/a
d’informàtica

 

Quan ens vam iniciar com a equip directiu un dels objectius era la millora de les comunicacions internes de l’escola. Es recollien les informacions i els acords de reunions de mestres, però tot i això ens vam adonar que malgrat el debat de les diferents activitats que es realitzaven al centre hi havia professorat que no quedava prou assabentat. Per intentar pal·liar aquesta deficiència vam muntar una cartellera a l’entrada de l’escola on s’anotaven totes les activitats especials que tenien lloc aquella setmana. En principi la realitzava l’equip directiu i s’anava recollint la informació.
Tothom va valorar l’experiència com a positiva. Després vam pensar que podia ser una bona activitat didàctica a realitzar per l’alumnat amb el guiatge del tutor/a o el mestre/a de català. Després de provar diferents maneres de recollir la informació, hem trobat que el més pràctic i eficaç és la recollida directa per part de l’alumnat. Cada divendres abans del pati es fa la recollida d’informació (una parella d’alumnes passen per les diferents classes) i després s’elabora la cartellera. Algun curs es fa la recollida d’informació els dijous a la tarda, en funció de l’horari de l’alumnat.