Recull de recursos: Grups de treball

Espai específic per a recollida de recursos provinents de Grups de Treball.

  • Educació Musical: Repositori de recursos d’educació musical recollits pel Grup de treball de Mestres de Música en el marc del PFZ del Montsià, a partir del curs 2018/2019. Els enregistrament de de les Jornades pedagògicomusicals de Terres de l’Ebre estan disponibles al canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCgkQ5c44S2WZLP5raiSrjSQ. Les jornades de mestres de música gaudeixen d’una llarga tradició; el curs 2020-2021 s’ha celebrat la seva 24a edició.
  • Augmentant oportunitats: materials elaborats pel grup de treball “Realitat augmentada i realitat virtual com a eines per a la inclusió” en el marc del PFZ del Montsià, durant el curs 2018/2019.
  • La veritable història de la música (https://laveritablehistoriadelamusica.wordpress.com/): recull elaborat per Enric Muñoz on es mostren les músiques de totes les cultures i èpoques, de manera clara, directa i equitativa. Les cinc categories principals (Antiguitat, Clàssica, Moderna, Electrònica, Món) es divideixen en un nombre reduït de gèneres que enllacen amb llistes de reproducció Spotify d’una hora, acompanyades de paraules clau que ajuden a entendre l’evolució cronològica. Aquestes llistes musicals poden ser molt útils per a professors i alumnes, especialment d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Ensenyaments Artístics (tot i que la majoria dels continguts s’adapten a qualsevol nivell educatiu). A tall d’exemple, per conèixer instruments i tècniques interpretatives, contextualitzar obres i artistes, descobrir estils nous i qüestionar possibles prejudicis musicals.
  • Eduquem en la reserva de la biosfera (https://sites.google.com/xtec.cat/gtebrebiosfera/): recull els protocols i materials proposats i creats a les sessions del grup de treball “Eduquem en la reserva de la biosfera” per part dels seus components. El grup està format per docents d’educació infantil, primària i secundària interessats en introduir i aprofitar les potencialitats de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre en el camp educatiu.
  • Portes de la memòria- Projecte educatiu de memòria històrica a les Terres de l’Ebre (https://sites.google.com/xtec.cat/portes-de-la-memoria/inici):  el grup de treball DEMD-Ebre (exili, deportació i holocaust) està format per docents de diferents especialitats interessat en la memòria històrica a les Terres de l’Ebre. El seu projecte marc s’anomena Portes de la memòria i pretén recuperar, als centres de secundària del territori, la memòria de les dones i els homes ebrencs que van viure i patir la Batalla de l’Ebre i la deportació als camps nazis.