Recull de recursos: Grups de treball

Espai específic per a recollida de recursos provinents de Grups de Treball.

  • Educació Musical: Repositori de recursos d’educació musical recollits pel Grup de treball de Mestres de Música en el marc del PFZ del Montsià, a partir del curs 2018/2019.
  • Augmentant oportunitats: materials elaborats pel grup de treball “Realitat augmentada i realitat virtual com a eines per a la inclusió” en el marc del PFZ del Montsià, durant el curs 2018/2019.
  • La veritable història de la música (https://laveritablehistoriadelamusica.wordpress.com/): recull elaborat per Enric Muñoz on es mostren les músiques de totes les cultures i èpoques, de manera clara, directa i equitativa. Les cinc categories principals (Antiguitat, Clàssica, Moderna, Electrònica, Món) es divideixen en un nombre reduït de gèneres que enllacen amb llistes de reproducció Spotify d’una hora, acompanyades de paraules clau que ajuden a entendre l’evolució cronològica. Aquestes llistes musicals poden ser molt útils per a professors i alumnes, especialment d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Ensenyaments Artístics (tot i que la majoria dels continguts s’adapten a qualsevol nivell educatiu). A tall d’exemple, per conèixer instruments i tècniques interpretatives, contextualitzar obres i artistes, descobrir estils nous i qüestionar possibles prejudicis musicals.
  • Eduquem en la reserva de la biosfera (https://sites.google.com/xtec.cat/gtebrebiosfera/): recull els protocols i materials proposats i creats a les sessions del grup de treball “Eduquem en la reserva de la biosfera” per part dels seus components. El grup està format per docents d’educació infantil, primària i secundària interessats en introduir i aprofitar les potencialitats de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre en el camp educatiu.