Estudiar a Catalunya

Aquest apartat del web Estudiar a Catalunya presenta recursos d’orientació educativa, acadèmica i professional amb la finalitat d’ajudar els centres, les famílies i els joves en la construcció del seu itinerari formatiu, professional i projecte de vida. La formació de ciutadans creatius, crítics, conscients de les seves responsabilitats, i capaços de donar resposta als canvis de la societat globalitzada, és feina de l’orientació educativa i responsabilitat de tots.

Captura de 2017-03-30 15:34:50