Transformació educativa

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica d’Acceleració de la transformació educativa amb la finalitat de proporcionar als centres participants els recursos i les eines necessàries per impulsar la transformació del centre a través de l’actualització del projecte educatiu de centre amb una revisió del propòsit institucional, l’organització del centre, les metodologies de treball, la cultura de l’avaluació i la incorporació de mesures d’inclusió i equitat educatives, per esdevenir una organització escolar autònoma, centrada en l’alumne/a, amb capacitat de interactuar amb l’entorn.

Els centres que ho estan portant a terme estan assessorats i acompanyats per la referent territorial, Maite Garcia Vizcarro i pels professionals del CRP de la zona.

Els centres del Montsià que formen part del Programa d’Innovació d’Acceleració en la Transformació Educativa:

  • INS Ramon Berenguer IV (Amposta), en qualitat de centre referent des de setembre de 2020.
  • ESC Consol Ferré (Amposta), en qualitat de centre referent des de setembre de 2020.
  • ESC Poble Nou (ZER Mediterrània, Poble Nou del Delta), en qualitat de centre referent des de setembre de 2020.
  • INS Montsià (Amposta), en qualitat de centre facilitat des de setembre de 2020.
  • I-E Agustí Barberà (Amposta), en qualitat de centre facilitat des de setembre de 2020.

Tots aquests centres també formen part, des de setembre de 2020, del Laboratori de Transformació Educativa.

Tota la informació disponible a https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/

Canal de Youtube del Laboratori de Transformació Educativa: https://www.youtube.com/channel/UC2aB7RTWpYuPXVesOWgdngw/featured