Documents i enllaços de suport

Recull de documents de suport als formadors i als assistents a les activitats de formació.

Manual de GTAF

Plantilla per a la detecció de necessitats

Tutorial per a emplenar els qüestionaris finals (formadors)

Tutorial per a emplenar els qüestionaris finals (assistents)

Tutorial per a signar digitalment, pas a pas

DNI electrònic: més informació

Vídeotutorial per a realitzar una valisa electrònica

 

Signatura electrònica

La signatura electrònica es realitza amb un certificat digital, el qual s’aplica sobre un document digital, amb l’objectiu de signar-lo. Quan signem un document amb un certificat digital aquest és considerat l’original aquesta signatura té la mateixa validesa que una signatura manuscrita.

Per fer-ho cal:

1. Disposar d’un certificat digital de signatura electrònica reconeguda. Els certificats digitals més comuns al nostre entorn, actualment, són el DNIe, l’idCAT i la T-CAT.

 • DNIe. En pot disposar qualsevol persona física que activi el certificat del carnet de DNI en una oficina expedidora de DNI i disposi d’un codi secret. L’usuari el pot usar tant per a les tasques relacionades amb les seves funcions al Departament (caldrà posar en el document que se signa el càrrec del signatari de la mateixa manera que es fa en els documents signats en paper), com també per a qualsevol altra activitat personal. Més informació a https://www.dnielectronico.es/
 • idCAT. Amb el certificat digital idCAT, podem operar amb l’Administració i assegurar la integritat i la confidencialitat de les dades que es trameten: signar formularis i també correus i altres documents electrònics. Per fer tràmits menys complexos, podem identificar-nos amb l’idCAT Mòbil, un servei d’identificació basat en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil. Més informació a https://www.idcat.cat/
 • T-CAT. És la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts de CATCert que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic.Aquesta targeta és personal, intransferible i identifica al titular com a persona certificada per l’Agència Catalana de Certificació. Més informació a https://www.aoc.cat/

2. Disposar d’un lector de targeta de certificats digitals. Actualment ja hi ha teclats que incorporen lectors de targetes de certificats digitals (per al cas del DNIe), però també és possible que disposem del certificat digital en una clau USB o arxiu digital, evitant així disposar d’un lector de targetes de certificats digitals. La manera més senzilla, però, és disposant d’un lector de targetes de certificats digitals.

3. Disposar d’un programari per usar el certificat digital.

 • Hi ha diversos programes que ens permeten la signatura digital, tot i que el més comú és Acrobat Reader. Consulteu el següent videotutorial:

Qüestions que cal tenir en compte

 • Un document pot ser signat per diverses persones.
 • En un document signat electrònicament és possible realitzar modificacions amb l’Adobe professional, però tot canvi posterior a la signatura quedarà indicat en el tauler de signatures i per tant queda constància de la modificació. Els canvis que es realitzen posteriorment a la seva signatura, probablement, invaliden el document signat, i caldrà tornar-lo a signar.
 • La validesa de la signatura incrustada no ve determinada per la seva visibilitat (que es vegi la caixa de la signatura en el document). La informació sobre la validesa es pot consultar al Tauler de signatures del document PDF signat:
    • si s’ha marcat l’opció de verificar signatures a l’Adobe Reader, es veu automàticament;
    • si està desmarcada, es mostra el missatge “com a mínim una signatura requereix validació“. Per validar-la cal clicar a “Valida-ho tot“. Si la signatura original és vàlida, queda validada automàticament; si està revocada, informa d’aquest estat de revocació.
 • La signatura sempre ha d’incorporar el segell de temps, amb la data i hora en què s’ha signat. Per evitar confusions, el document no ha d’incloure la data en què s’ha elaborat: la data vàlida és sempre la data de la signatura electrònica.