Mapa d’Innovació

El Departament d’Ensenyament considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l’evolució social planteja. Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza el gust per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat. Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, i promoure l’esforç de tots per aconseguir l’excel·lència educativa i garantir l’equitat. [Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya]

Fent clic sobre el mapa es pot accedir al recull de Programes i Projectes d’Innovació que s’estan portant a terme en els centres del Montsià.

Amb la finalitat d’identificar bones pràctiques educatives, s’estableixen les següents modalitats d’innovació pedagògica:

Programes d’innovació

Projectes d’innovació pedagògica

Pràctiques educatives de referència

+ INFO