2. Projecte eTwinning: Inclusió digital i activitats de biblioteca

Dades del centre

Nom del centre: Institut La Sènia
Adreça: Carrer Domenges s/N
Codi postal: 43560
Localitat: La Sènia
Telèfon: 977 71 30 65
Adreça electrònica: e3006681@centres.xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Es tracta d’un projecte de promoció de la biblioteca escolar com instrument fonamental de suport a les activitats pedagògiques i com espai d’accés al coneixement, de manifestació de la creativitat, de desenvolupament del sentit crític i del respecte per la diversitat.
La biblioteca escolar s’entén com un espai d’inclusió social on els alumnes amb NEE trobi oportunitats d’enriquiment personal i educatiu, mitjançant la inclusió digital.

Àmbits d’actuació

Aula/Centre
Educació Primària/ESO/Educació Especial
Currículum

Àrees/Matèries/Mòduls

Llengua castellana, Matemàtiques, Visual i plàstica, Tecnologia, Ciències Socials

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2016-2017

Punt de partida: Després de la col·laboració amb l’EBI de Praia da Vitória (Açores-Portugal) el curs anterior (com a pràctica d’un curset de formació eTwinning dintre de la FIC), sorgeix una relació de cooperació que ens duu a tots dos centres a pensar en la possibilitat d’engegar conjuntament un Projecte eTwinning.

Objectius:

 • Fomentar la inclusió dels alumnes amb NEE i el respecte per la diversitat cultural.
 • Fomentar la lectura
 • Dotar l’alumnat amb coneixements tecnològics
 • Facilitar el treball cooperatiu
 • Augmentar la motivació
 • Facilitar la comunicació entre els participants en el projecte
 • Desenvolupar el sentit crític

Desenvolupament de l’experiència:

 1. Aquest projecte té com a punt de partida una planificació i preparació prèvia per part de tots dos països implicats per tal de sol·licitar el vistiplau del Servei Nacional eTwinning per a dur-lo a terme. Un cop rebuda la confirmació, les diferents activitats que s’han anat duent a terme són :
  1.- Presentació
  1.1.- Vivim aquí!
  1.2.- La nostra escola
  1.3.- La nostra biblioteca
  1.4.- El logotip del nostre projecte
  2.- Enquesta
  3.- Carnestoltes
  4.- Llibres que ja hem llegit
  4.1.- Microcontes
  4.2.- Punts de llibre
  4.3.- Dia del llibre
  5.- El llibre elegit
  5.1.- La nostra opinió del llibre
  5.2.- EBOOK
  6.- Realització d’un videoclip
  7.- Videoconferència
  8.- Divulgació del projecte
  9.- Avaluació del projecte
  10.- El conte contat als pares
  11.- -eTwinning: exemple de bones pràctiques
  12.- La nostra reflexió com a professors
  13.- Fins sempre!
  Podeu veure el resultat final en aquest enllaç:https://twinspace.etwinning.net/33876/pages/page/190453

Temporització: Gener de 2017 fins a maig 2017

Recursos humans i materials: 

Recursos humans: professorat fundador del projecte (tant de las Açores com de Catalunya)
Recursos materials: material fungible necessari per a dur a terme alguna activitat, llibres de lectura.
Recursos TIC: telèfon mòbil, ordinador, Twinspace, QR-Code, Aurasma, Plickers, Whatsapp, Padlet, Google forms, Google maps, Randomize, Google presentation, Youtube, Calameo, Pizap, Kizoa.

Valoracions i conclusions: 

– Aquest projecte ha permès fer lectors/es amb més freqüència i augmentar el respecte per la diversitat.
– També ha permès que els alumnes adquirissin nous coneixements TIC, facilitant així la seva integració a la societat digital d’avui dia.
– El producte final (videobook) ha resultat un treball cooperatiu que ha posat de manifest la importància d’aquesta metodologia d’aula per
augmentar la motivació dels alumnes.
– El desenvolupament d’aquest projecte ha estat tot un repte per al professorat implicat tant pel que fa a l’ús de les noves tecnologies com per l’impacte que ha deixat en l’alumnat (es mostren interessats/des a continuar treballant en aquesta línia)

Documentació complementària: Bibliogràfica: La flor más grande del mundo de José Saramago

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Rosalia Serralta (Catalunya) i Augusto Oliveira (Açores)

Professorat implicat: Rosalia Serralta, Augusto Oliveira, Rosa Medeiros, Dolors Galiano