Innovació

Darreres convocatòries i disposicions publicades al DOGC:

  • RESOLUCIÓ EDU/101/2021, de 21 de gener, per la qual s’estableixen els criteris i es dicten instruccions relatives al reconeixement i certificació de la innovació pedagògica per al professorat que participa en les accions del programa Erasmus+ (sectors escolar i persones adultes) i eTwinning.
  • Resolució EDU/2790/2020, de 27 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius.

El Departament d’Ensenyament considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l’evolució social planteja. Una educació innovadora és aquella que incideix en el que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza el gust per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat. Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat, i promoure l’esforç de tots per aconseguir l’excel·lència educativa i garantir l’equitat. [Marc de la Innovació Pedagògica de Catalunya]

Fent clic sobre el mapa es pot accedir al recull de Programes i Projectes d’Innovació que s’estan portant a terme en els centres del Montsià.

Amb la finalitat d’identificar bones pràctiques educatives, s’estableixen les següents modalitats d’innovació pedagògica:

Programes d’innovació

Projectes d’innovació pedagògica

Pràctiques educatives de referència

+ INFO