Assessoraments col·laboratius

L’assessorament col·laboratiu és una modalitat de suport i acompanyament als centres en la que hi intervenen tots els equips professionals del Servei Educatiu del Montsià. Els equips i el centre educatiu col·laboren per tal d’avançar en la consecució dels objectius que s’han marcat els propis centres.

Aquest nou model d’acompanyament, es caracteritza perquè sempre parteix de la necessitat del centre i per la participació de tot l’equip del Servei Educatiu, sempre al costat i servei del centre educatiu.

Aquest procés de col·laboració comporta la realització de cinc fases molt concretes. En el transcurs de les mateixes es parteix d’una concreció de la demanda i acord dels objectius a assolir, per a continuar amb una anàlisi de pràctiques i disseny de millores. Es realitza un acompanyament durant la posada en pràctica i, finalment, es realitza una avaluació del procés i, si procedeix, un seguiment posterior.

Projectes d’assessorament col·laboratius realitzats:

  • Assessorament col·laboratiu als equips impulsors de centre en relació als projectes de transformació digital de centre (ESC Soriano Montagut, d’Amposta; ESC Jaume I de La Sénia).
  • Assessorament col·laboratiu a l’ESC Joan Baptista Serra, d’Alcanar, sobre DUA i docència compartida.

En el desplegament del model d’assessorament col·laboratiu es compta amb els serveis de suport, consultoria i formació del ICE de la UB, en estreta col·laboració amb el Departament d’Educació.