9. Caseta de xocolata

Dades del centre

Nom del centre: Sagrat Cor
Adreça: Gna Teresa Mira, 21
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977700094
Adreça electrònica: e3000299@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

A partir de l’explicació del conte “la caseta de xocolata” amb titelles, fer un dibuix amb xocolata desfeta.

Àmbits d’actuació

Aula/Curs/Cicle/Etapa/Centre/Entorn: Classes del parvulari/ P3, P4, P5/ Educació Infantil/ 3r trimestre

Educació Infantil

Currículum/Gestió i organització
En aquesta activitat s’interrelacionen totes les àrees: àrea de descoberta d’un mateix i dels altres, àrea de descoberta de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges.

Àrees/Matèries/Mòduls

Totes les àrees

Capacitats / Competències

Aprendre a pensar i comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: segon cicle d’Educació Infantil

Punt de partida: sessió de tallers que es fan setmanalment.

Objectius:

• Motivar a l’alumne un interès per la lectura.
• Desenvolupar l’atenció a l’hora d’escoltar i comprendre un conte.
• Explorar i experimentar la xocolata desfeta com a ingredient principal del conte.
• Mostrar interès per la pròpia feina i la dels companys

Desenvolupament de l’experiència: S’agrupen dos classes. La mestra explica la “Caseta de xocolata” amb titelles. Tot seguit, es farà un dibuix individualment amb xocolata desfeta amb el dit. Després es dibuixarà lliurement en grup, a un paper d’embalar, tot escoltant diferents tipus de cançons, com per exemple: clàssica, pop o relaxació.

Temporització: una hora aproximadament.

Recursos humans i materials: mestra de psicomotricitat, tutores d’Educació Infantil. Paper d’embalar, cartolines de DN4, xocolata desfeta, el conte de “ la caseta de xocolata” i les titelles, plàstics grans per damunt de les taules, plats de plàstic i un Cd.

Valoracions i conclusions: Ha resultat una experiència enriquidora i positiva per a tots, pel fet de tenir l’oportunitat de poder conèixer i experimentar la xocolata desfeta com una eina més per pintar. I també per treballar en grup.

Documentació complementària: “la caseta de Xocolata” i les titelles confeccionades per la mestra.

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Coordinadora d’Educació Infantil i mestra de psicomotricitat: Laura Monllaó- Carmen Casadó
Professorat implicat: tutores d’Educació Infantil, mestra de reforç i mestra de psicomotricitat: Laura Monllaó, Verònica Gisbert, Montse Beltran, Alba Franco, Belén Vidal, Noèlia Bó, Mireia Caballé i Carmen Casadó