17. Setmana del patrimoni

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Durant la Setmana de Sant Jordi cada nivell educatiu treballa un aspecte cultural del poble. Des de Jocs tradicionals a l’escola fins a visites a diferents llocs del municipi: Biblioteca, Ajuntament, Cisterna del Vall, Plaça i Carrer Major, Instal·lacions esportives, Església, Cases Senyorials, Mercat Municipal, Les fortificacions i Sòl-de-Riu a les Cases d’Alcanar i Poblat Ibèric.
Les activitats es preparen prèviament (dossier) i també es treballen després de l’activitat.

Àmbits d’actuació

Centre/Entorn
Educació Infantil/Educació Primària
Currículum/Gestió i organització

Àrees/Matèries/Mòduls

Descoberta de l’Entorn
Coneixement del Medi Social i Cultural

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artística i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2015-2016

Punt de partida: 2011-2012

Objectius:

Que els xiquets i xiquetes de l’escola coneguin el patrimoni cultural del municipi.

Desenvolupament de l’experiència: La Setmana de Sant Jordi cada nivell educatiu treballa un aspecte cultural del poble.
Durant un matí d’aquesta setmana cada nivell fa una sortida a algun indret del poble per tal de conèixer millor la seua història i funció.
Les activitats es preparen prèviament (dossier) i també després de l’activitat.
És una activitat on participa el PEE.

Temporització: Setmana de Sant Jordi, al mes d’abril.

Recursos humans i materials: Mestres i personal de l’Administració (Ajuntament i Consell Comarcal).

Valoracions i conclusions: Cada curs es realitza la valoració pertinent per tal de poder millorar aquells aspectes que no han anat del tot bé.
La valoració global que en fa el professorat és molt satisfactòria, sent que els objectius curriculars van acompanyats d’una bona motivació per part de l’alumnat participant.

Documentació complementària: Adjuntem graella de programació.

Autoria de l’experiència

Coordinació: Equip Directiu, Regidoria d’Ensenyament.
Professorat implicat: Tots el claustre de professors