Proves CB 6è Primària


  • ESPAIS DE GESTIÓ
Accés a l’aplicació A6P Portal de centre CSASE

 

Dimarts, 4 de maig de 2021
  • de 9.00 a 10.00 h  –  Llengua castellana
  • de 10.00 a 11.00 h  –  Matemàtiques
Dimecres, 5 de maig de 2021
  • de 9.00 a 10.00 h  –  Llengua catalana
  • de 10.00 a 11.15 h  –  Llengua estrangera (anglès o francès)
Dijous, 6 de maig de 2021
  • de 9.00 a 10.00 h  –  Coneixement del medi natural
  • de 10.00 a 11.00 h  –  Aranès (a l’Aran)

EN CAS D’INCIDÈNCIES

Per a consultes sobre l’aplicació informàtica, llistes d’alumnes o incidències diverses cal adreçar-se  al  SAUsau.tic@gencat.cat

Per a incidències sorgides durant el procés general de les proves, el més convenient és contactar amb el CRP Montsià. Posteriorment i sempre que sigui convenient, també és possible adreçar-se al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: prova_sise.educacio@gencat.cat