Protocol per a videoconferències i registres d’assistència

Protocol en accedir a una videoconferència:

 • Cal mantenir sempre la càmera oberta per tal de que es pugui comprovar la presència a la sessió la càmera oberta, assegurar-se de mantenir el micròfon tancat i fixar la pestanya del Meet.
 • Per tal d’intervenir cal demanar la paraula al moderador de la sessió (mitjançant el xat del Meet o aixecant la mà virtualment); quan ens donin pas, obrirem el micròfon per a fer la intervenció.
 • En fer la intervenció ens identificarem sempre amb el nostre nom i el centre d’on som.
 • És possible mantenir la càmera tancada en cas que tinguem problemes de connexió, i havent comunicat a la resta d’intervinents que apagarem el vídeo per guanyar ample de banda. També és possible mantenir la càmera apagada quan la sessió s’enregistra. Prèviament al seu enregistrament, el moderador de la sessió haurà d’haver avisat per tal que, aquelles persones que no vulguin ser enregistrades puguin apagar la càmera.
 • S’ha de procurar que el fons sigui adequat, amb llum adient per evitar un contrast de la nostra imatge fosca, que no hi hagi elements estridents visualment; en resum, que sigui el més adequat possible. És possible difuminar o canviar el fons, sempre que procurem que el fons es converteixi en l’anècdota “simpàtica” de la sessió.

  Registre assistència

 • L’assistència a la formació telemàtica es realitzarà emplenant un formulari que la persona formadora/coordinadors de l’activitat us haurà compartit al xat. Es farà mínim un registre d’assistència al formulari per cada sessió (uns 20 minuts abans d’acabar la sessió), però s’aconsella fer-ne un parell (distribuïdes en el temps), sobretot en sessions molt llargues.
 • El formulari romandrà obert (acceptant respostes) fins a 30 minuts un cop finalitzada la sessió. Posteriorment es tancarà i no es podran rebre nous registres. En cas que es quedi obert, serà responsabilitat de la persona formadora/coordinadora de l’activitat de fer atenció a la marca horària en que s’hagi registrat l’assistència.
 • Un cop tancat el formulari NO es podrà tornar a obrir i en aquest cas NO es podrà certificar la formació.

 Certificació de l’activitat telemàtica

 • Les activitats telemàtiques, en general, tenen els mateixos requisits de certificació que les activitats presencials. Quan això no sigui així, s’haurà d’indicar expressament.
 • Quan les activitats telemàtiques NO són enregistrades, la certificació d’aquestes es realitzarà en base a l’assistència a les mateixes (mínim 80% de les sessions) i la realització de les tasques d’aprofitament encomanades.
 • Quan les activitats telemàtiques siguin enregistrades i s’hagi produït alguna absència, només es podran certificar quan es pugui comprovar que s’ha visionat l’enregistrament i, a més a més, s’hagin realitzat les tasques d’aprofitament encomanades. Aquelles modalitats de formació que no comportin tasques d’aprofitament, i s’hagin enregistrat, no podran ser certificades en els casos de participants absents.

El registre al formulari d’assistència és el que substitueix la graella de signatures de les sessions presencials, per tant, totes les persones assistents a una activitat de formació telemàtica estan obligades a omplir-lo a fi i efecte de verificar la seva assistència i validar la certificació de l’activitat.