30. Millorem la convivència als patis

Dades del centre

Nom del centre: Escola Carles III
Adreça: Avda. Constitució, 64
Codi postal: 43540
Localitat: Sant Carles de la Ràpita
Telèfon: 977740015
Adreça electrònica: e3002892@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

A partir de l’anàlisi de les situacions que es donaven a l’hora del pati a l’escola es fan una sèrie de propostes de millora per part d’alumnat, professorat i famílies per tal de dotar a l’alumnat de noves possibilitats i eines que afavorisquen la convivència d’una manera fluïda i motivadora.

Àmbits d’actuació

Aula/Curs/Cicle/Etapa/Centre/

Educació Infantil/Educació Primària

Currículum / Cohesió social

Àrees/Matèries/Mòduls

Interdisciplinari

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artística i cultural, Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2018-19

Punt de partida: 

Un dels indicadors interns de centre sobre la millora de la convivència i la cohesió social ens presentava un nombre significatiu d’incidències relacionades amb el protocol de convivència a les hores d’esbarjo. La millora dels espais d’esbarjo era un dels objectius en comú de dos de les comissions organitzatives de l’escola: Comissió de Convivència i Comissió d’Escola Verda. Per tot això estes dos comissions dissenyen un seguit d’activitats i actuacions encaminades a millorar els espais i les relacions interpersonals a l’hora del pati. Es creu convenient fer partícips a les famílies i a l’alumnat.

A inici de curs l’alumnat realitza un petit projecte anomenat de benvinguda on l’alumnat fa propostes sobre algun tema proper. Este curs el tema va ser la millora dels patis, d’on van sorgir algunes de les propostes que després s’han materialitzat. Altres han estat realitzades per les pròpies Comissions de Mestres. També es planteja el tema a les reunions de Mares/pares Delegades/ts (representants de cada una de les aules del centre).

Objectius:

 • Millorar la convivència a les hores d’esbarjo.
 • Afavorir dinàmiques mediambientals d’estalvi i recollida selectiva.

Desenvolupament de l’experiència:

Actuacions encaminades a millorar els espais de pati i la convivència:

 • Distribució dels espais d’esbarjo per nivells al llarg de la setmana (Tots)
 • Acordar i fer difusió de les normes de pati (Tots)
 • Dissenyar espais de jocs tradicionals i esportius als diferents nivells.
  • Dibuix de taulers de 3 en ratlla i 4 en ratlla (Cicle Mitjà i Superior)
  • Dibuix de pistes de xapes (Primària)
  • Dibuix de camps de futbol xapa (Primària)
  • Dibuix de jocs de xarranca (Cicle Inicial)
  • Dotació de capses amb materials de jocs esportius i tradicionals a tots els nivells (Primària i Infantil)
  • Instal·lació de xarxa i materials per la pràctica del bàdminton (Cicle Superior)
  • Instal·lació de porteries plegables per la pràctica de handbol (Superior i Mitjà)
  • Organització del campionat de tennis de taula (Cicle Superior)
  • Ubicació de pissarres als patis (Infantil, Inicial i Mitjà)
  • Retolació de carrils i circuits per a patinets i tricicles (Infantil)
  • Ubicació de cordes fixes per anussar a determinats espais (Infantil, Inicial i Mitjà) 
 • Ampliació dels espais destinats a Hort Escolar (Mitjà i Superior)
 • Bibliopati (Mitjà i Superior)
 • Projecte TEI -tutoria entre iguals- (Mitjà i Superior): cada alumne de 3r està aparellat amb un company de 5è i el mateix passa entre 4t i 6è. Es fan trobades trimestrals. Al pati tenen la funció de col·laborar en la resolució de conflictes.
 • Voluntariat social: alumnat de cicle superior que voluntàriament acudeix al pati de cicle inicial per arbitrar i col·laborar en la convivència a l’hora del pati.
 • Voluntariat ambiental: alumnat de cicle superior que realitza tasques a l’hort escolar.
 • Agents Verds: alumnat de Primària que vetlla per mantindre un cert ordre en els aspectes mediambientals del seu edifici a l’hora d’esbarjo: recollida selectiva, tancament de portes mentre funciona la calefacció, informe d’incidències relacionades amb les fonts, les llums o altres.

Temporització: Anual

Recursos humans i materials: 

Recursos humans:

 • Les Comissions de Convivència i Escola Verda com a impulsores del projecte.
 • El claustre de professors: per plantejar iniciatives, difondre-les i regular-les diàriament.
 • El professorat especialista d’EF per plantejar i fomentar jocs esportius i tradicionals aplicables a l’hora del pati.
 • El personal de manteniment del centre en la seua cooperació en la creació de nous espais i el seu manteniment.

Recursos materials:

 • Tots aquells que s’esmenen a l’apartat anterior, en la descripció d’actuacions.

Valoracions i conclusions: 

El nombre d’incidències recollides al protocol de convivència de centre actualment és molt inferior a les de cursos anteriors.

Existeix un ambient més relaxat i distés i l’alumnat compta amb recursos i eines per resoldre els conflictes de forma autònoma (TEI).

S’ha millorat la recollida selectiva a nivell de centre i s’han engegat dinàmiques d’estalvi energètic.

Documentació complementària: 

 • Projecte de convivència
 • Projecte TEI
 • Pla d’acció: Escola Verda

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Vicky Bòira (directora)
Professorat implicat: Claustre de professors Escola Carles III