14. Tallers internivells

Dades del centre

Nom del centre: Escola Miquel Granell
Adreça: C/ Sebastià Juan Arbó, 121
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977 70 19 49
Adreça electrònica: ceipmiquelgranell@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Barregem els i les alumnes dels tres nivells d’Educació Infantil en diferents grups (d’entre 16-18 persones) i un cop estan fets els grups, cada equip es trasllada a l’espai on realitzarà l’activitat. Les activitats són molt variades i treballen les diferents àrees del currículum.

Àmbits d’actuació

Educació Infantil

Currículum/Gestió i organització/Treball cooperatiu

Àrees/Matèries/Mòduls

Àrea 1, 2, 3

Capacitats / Competències

  • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2010-2011

Punt de partida: Parteix de la necessitat dels i les alumnes de diferents nivells de treball conjuntament amb xiquets i xiquetes d’altres edats per tal de potenciar la cooperació, l’empatia i la solidaritat.

D’aquesta manera s’aconsegueix que els i les alumnes s’ajuden entre ells/es d’una manera lúdica i es relacionen amb diferents grups d’alumnat per afavorir el seu desenvolupament i la seva autoestima.

Objectius:

  • Sentir que es pertany a grups socials diversos, participant activament en ells i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
  • Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració.
  • Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, planejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement de forma cada vegada més estructurada.

Desenvolupament de l’experiència: Es troba tot l’alumnat d’Educació Infantil a l’aula d’usos múltiples i després s’ajunten (a través d’un joc amb música i colors) en grups de 16-18 xiquets/es per tal de realitzar les diferents activitats. cada grup va amb la persona responsable al lloc on es durà a terme el taller.

Quan els xiquets/es estan a l’aula on es desenvoluparà el taller, cada responsable explica l’activitat i seguidament es realitza.

Al final de cada sessió es parla entre tots/es sobre què els ha semblat.

Quan s’acaba l’activitat es torna a l’aula d’usos múltiples i cada xiquet/a torna amb la seva tutora.

Es presenten activitats molt variades. Cada mestra organitza un taller i el desenvolupa tantes vegades com grups hi ha al llarg del trimestre.

Taller conta-contes

Taller canta-jocs

Taller manualitats

Taller de massatge i relaxació

Taller de treball sensorial

Taller de cuina

Taller de jocs tradicionals

Taller d’experiments

Temporització: 2n i 3r trimestre – 2h/setmana

Recursos humans i materials: 8 mestres EI, 1 TEI

Valoracions i conclusions: La valoració global d’aquesta activitat és molt positiva ja que ens permet treballar des de diferents punts de vista la mateixa activitat.

Tant les mestres com tots els xiquets i xiquetes han mostrat una resposta molt bona i han coincidit en que s’ho passen molt bé ja que aprenen coses noves i les poden compartir amb altres nens/es amb qui no tenen l’oportunitat de treballar.

Es reinicia l’activitat al 2n trimestre de cada curs, ja que es deixa tot el primer trimestre per a què es realitzi l’adaptació de l’alumnat de P3

Autoria de l’experiència

Coordinació: Coordinadora d’Educació Infantil
Professorat implicat: 6 tutores i 2 mestres de suport d’Educació Infantil i una TEI