Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els ODS són 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible universals, transformadors i inclusius que descriuen els principals reptes referents al desenvolupament als que s’enfronta tota la humanitat. Van ser acordats el 25 de novembre de 2015, per l’Assemblea General de l’ONU. Consten a l’Agenda 2030.

L’objectiu principal dels 17 ODS és “garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur“.

Podeu accedir al document publicat per UNESCOCAT EDUCACIÓ PER ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. OBJECTIUS D’APRENENTATGEaquí

Us enllacem uns vídeo que us poden facilitar el treball amb l’alumnat:

Infografia amb els 7 principis de l’aprenentatge

La infografia dels 7 principis bàsics de l’aprenentatge (Fundació Jaume Bofill) explora la naturalesa de l’aprenentatge a través de la cognició, l’emoció i la biologia, i analitza les implicacions de diferents aplicacions en entorns d’aprenentatge.

Està Basada en la recerca del projecte INNOVATIVE LEARNING ENVIRONMENTS de l’ l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic  (OCDE)  i concretament en la seva publicació The nature of learning: using research to inspire practice,  (“La naturalesa de l’aprenentatge: Utilitzar la recerca per inspirar la pràctica”. 2010) que trobareu en aquest ENLLAÇ. En aquesta publicació  es va sintetitzar i derivar set principis transversals que poden orientar la creació dels entorns d’aprenentatge del segle XXI.

Programar per competències a l’educació secundària obligatòria

[Descàrrega]

Aquesta publicació és una eina que ofereix orientacions per abordar les programacions com a oportunitat de reflexió pedagògica entre tots els membres dels òrgans de coordinació didàctica i dels equips docents, dins l’autonomia de centre. Programar suposa prendre decisions sobre diferents elements que intervenen en el procés d’ensenyament i aprenentatge dins un context determinat i tenint en compte les necessitats dels alumnes.

El document que es presenta té dues parts diferenciades. La primera es refereix a l’estructura del currículum recollit en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. La segona part inclou orientacions sobre les programacions i ofereix exemples per impulsar el debat pedagògic en el centre educatiu, en el marc dels equips de professors.