33. Triem el nostre projecte

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Cada any, l’alumnat de tots els nivells treballa un projecte per a portar a terme al llarg de tot el curs escolar. A P5 la tria d’este projecte comporta tota una preparació prèvia: pensar què ens interessa, votar entre les moltíssimes propostes, deixar les que han resultat més interessants per a la majoria, defensar davant els companys les diferents “candidatures” de temes finalistes i fer una votació formal per a triar definitivament el projecte a treballar.

Àmbits d’actuació

Educació Infantil P5

Àrees/Matèries/Mòduls

 • Descoberta de l’entorn
 • Comunicació i Llenguatges
 • Descoberta d’un mateix i dels altres

Capacitats / Competències

 • Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autónoma
 • Aprendre a pensar i a comunicar
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 • Aprendre a conviure i habitar el món

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: curs 2018-2019

Punt de partida: 

Esta proposta, que simula un procés participatiu dins d’un model social democràtic, es va iniciar durant  el curs 2013-2014 tot pensant que la implicació de l’alumnat augmentaria l’interès pel tema escollit del projecte. En veure uns resultats tan bons, es va decidir d’incorporar-lo cada curs.

Objectius:

 • Promoure la participació i la implicació de l’alumnat en el projecte a desenvolupar durant el curs.
 • Argumentar les pròpies preferències i defensar-les davant els altres.
 • Aprendre a respectar opinions diferents.
 • Treballar l’expressió oral davant d’un auditori conegut.
 • Fer partícips als alumnes del procediment democràtic que se segueix en unes votacions.

Desenvolupament de l’experiència:

El primer que es fa per a triar un projecte que ens interesse treballar durant el curs és pensar lliurement, cada grup-classe, sobre què ens agradaria aprendre i saber coses. Com és natural, surten moltes propostes i es procedeix a una primera votació a mà alçada, per veure quins de tots resulten més interessants. 

Després de fer el recompte de vots, s’agafen com a propostes finalistes la primera més votada de cada classe i es desestimen les altres. Ens queden així 3 propostes com a màxim (som 3 aules de P5).

A partir d’aquí cada grup es prepara els arguments per defensar la seua proposta, tant a nivell d’explicar-ho oralment als companys com a nivell gràfic a través de cartells propagandístics.

L’últim pas és votar entre estes 3 propostes, i per això cal:

– fer llistes de l’alumnat que ha de votar

– preparar carnets d’identificació

– escollir el  president, secretari i vocal de la

  mesa electoral

– votar

– fer el recompte de vots

– acceptar el resultat i… començar!

Temporització: Primer trimestre del curs escolar (després ja comença el treball específic del projecte escollit).

Recursos humans i materials: Equip docent de P5 / material fungible i urna homologada.

Valoracions i conclusions: Valorem molt positivament esta experiència, ja que és una manera de promoure la implicació de l’alumnat, així com la motivació, el respecte a les diferents opinions, … i, en resum, esdevé una veritable lliçó de democràcia, pel que fa al procés participatiu que implica.

Documentació complementària: 

Adjuntem una descripció del desenvolupament de l’activitat amb fotos que il·lustren el procés.

article pàgina web del centre

Autoria de l’experiència

Coordinació: Equip Docent de P5.
Professorat implicat: Tutores de P5 i mestres de suport.