13. Dracs en família

Dades del centre

Nom del centre: Escola Mestre Agustí Barberà
Adreça: C/ Madrid, 51-55
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977 70 11 37
Adreça electrònica: e3005224@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Famílies i alumnat confeccionen dracs amb material de rebuig durant la setmana de Sant Jordi.

Àmbits d’actuació

Casa, centre i espai d’exposició a la Fira de Sant Jordi d’Amposta, ubicada a la zona del castell.
Educació Infantil i Educació Primària
Currículum

Àrees/Matèries/Mòduls

Llengua Catalana
Educació Artística

Capacitats / Competències

 • Comunicativa lingüística i audiovisual.
 • Competència artística i cultural.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència d’aprendre a aprendre.
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència social i ciutadana.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2011-2012

Punt de partida: Cohesió família-escola per la festivitat de Sant Jordi.

Objectius:

 • Potenciar la relació família-escola.
 • Conscienciar en la reutilització de materials diversos de rebuig.
 • Afavorir la relació/comunicació famílies.
 • Donar a conèixer l’activitat a l’entorn més proper.
 • Fomentar la creativitat.

Desenvolupament de l’experiència:

Es reparteix una circular a les famílies un mes abans de la celebració de la festivitat de Sant Jordi perquè tinguin temps de poder elaborar els dracs els nens i nenes, juntament amb les famílies. Es realitzen fotos del procés de treball.
Un cop acabats es porten a l’escola i s’exposen al vestíbul del centre durant una setmana, llavors es fa un dia de portes obertes a les famílies perquè puguin observar el conjunt de treballs realitzats per les famílies des de P3 d’Educació Infantil fins a 6è de Primària.
Paral·lelament, el dia de Sant Jordi s’agafen alguns dracs de l’exposició de l’escola i s’exposen a una parada a la zona del castell d’Amposta, en motiu de la celebració a nivell municipal de la festa de Sant Jordi.

Treball competencial: Amb aquest tipus d’activitat hem volgut involucrar a tota l’escola juntament amb les seves famílies, fent ús de tot un seguit de competències: lingüística, artística, digital, social, …

Temporització: Setmana de Sant Jordi (23 d’abril)

Recursos humans i materials: 

– Famílies.
– Material de rebuig.
– Fotografies
– Circular.

Valoracions i conclusions: Activitat força motivadora i interessant en la què participen les famílies i es valora la imaginació.

Aspectes innovadors:

La diversitat de la metodologia emprada per a la realització dels dracs.

Eficiència: Millorar la cohesió social.

Criteris d’avaluació:

Es valora:
– La qualitat de l’execució, mitjançant un informe valoratiu de la comissió d’imatge del centre.
– El grau d’impacte amb el percentatge de famílies participants.

Autoria de l’experiència

Coordinació: Comissió d’Imatge
Professorat implicat: Tutores d’Educació Infanti i Primària. Professorat d’Educació Artística.

Contacte

Nom i cognoms: Rosa Maria Solé Pons (Directora)
Telèfon: 977701137

Resum per accedir a la fitxa

Títol: Dracs en família
Centre: Escola Mestre Agustí Barberà
Població: Amposta
Àmbit d’actuació: Centre i poble

Breu descripció: Famílies i alumnat confeccionen dracs amb material de rebuig durant la setmana de Sant Jordi. Aquests s’exposen a les famílies en una jornada de portes obertes a l’escola i també al municipi aprofitant la festivitat del dia 23 d’abril.