Projectes d’Innovació

Els projectes d’innovació pedagògica consisteixen en iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió. (Article 2 Ordre Ens/303/2015)

El Departament d’Ensenyament vol promoure, reconèixer i certificar els projectes d’innovació pedagògica impulsats des dels centres educatius per millorar la qualitat dels serveis que ofereixen contribuint a la millora del sistema educatiu.

A la Resolució EDU/2790/2020, de 27 d’octubre de 2020, s’obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d’innovació pedagògica de centres educatius, a través d’unes bases reguladores que estableixen, entre altres, els destinataris, els requisits de participació i criteris de certificació, el procediment i els terminis.

Els projectes d’innovació de centres del Montsià que van obtenir el corresponent reconeixement d’innovació a la convocatòria 2018-2019 són els següents:

Podeu consultar la relació de tots els Projectes d’innovació pedagògica en centres reconeguts fins ara en aquesta adreça https://innovacio.xtec.gencat.cat/programa/1001 i tota la informació relacionada amb innovació educativa a la pàgina d’XTEC http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/