15. Celebrem la Pau: 30 de gener “Tots som súpers!”

Dades del centre

Nom del centre: Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Per al dia 30 de gener, Dia Escolar de la Pau i la No-violència, la Comissió LIC i la Comissió de Festes, vam proposar el treball de la cançó del Club Super 3 “Tots som Supers”, des de Parvulari fins a 6è, amb diferents graus d’aprofundiment segons l’edat dels alumnes. Tothom havia de saber cantar la cançó i fer unes activitats sobre valors, per nivells a l’aula, i conjuntes al pati de l’escola, el dia senyalat.
Les activitats s’emmarquen dins les diferents actuacions del Projecte de Convivència del Centre en matèria de treball de valors i de prevenció i resolució de conflictes.

Àmbits d’actuació

Centre
Educació Infantil/Educació Primària
Currículum

Àrees/Matèries/Mòduls

Interdisciplinar: Tutoria, Educació per a la ciutadania, Plàstica, Llengua catalana i estrangeres, Religió, Educació física.

Capacitats / Competències

Comunicativa lingüística:
Analitzar el contingut d’una cançó.
Expressar les opinions i sentiments.
Comprendre un text senzill i respondre preguntes concretes.
Debatre sobre un tema

Artística i cultural:
Gaudir de la música i la plàstica a la nostra vida quotidiana.
Saber cançons que enriqueixen la nostra vida.

Tractament d’ Autonomia i competència personal:
Afirmació de la identitat personal.
Actituds d’obertura, flexibilitat i de compromís vers les altres persones.
Desenvolupament de les competències emocionals.
Transformar les idees de pau en accions.

Social i ciutadana:
Acceptació de la nostra individualitat.
Respecte a les diferències.
Coneixement d’altres races i costums.
Compartir valors universals de pau i estima.
Participar activament en la difusió de la pau.
Seguir actituds positives en el nostre entorn.
Conviure en una societat plural.
Treballar junts per aconseguir un objectiu comú.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2011/2012

Punt de partida: La redacció el curs passat del Projecte de Convivència ha estat un revulsiu per insistir, a tots els nivells, sobre el treball de valors a la nostra escola i, a partir d’enguany, es vol celebrar aquest dia sistemàticament amb una cançó diferent cada any i amb activitats per reforçar els valors de convivència programats durant tot el curs i els que puguen sorgir en la convivència diària al centre.

Objectius:

  • Aprofitar una cançó popular d ’un programa televisiu per ser capaços de reflexionar i debatre sobre el contingut de la cançó.
  • Tenir l’oportunitat d’autoafirmar-se, de valorar-se i valorar als altres.
  • Treballar a l’aula, i després posar un comú, i compartir la festivitat amb tota l’escola.
  • Debatre i extraure conclusions segons el nivell de cada alumne.
  • Abordar els valors de manera lúdica i transversal.
  • Relacionar vivències de la vida real amb el món escolar/educatiu (quan sentim una cançó ens dóna un missatge).

Desenvolupament de l’experiència:

El dilluns 30 de gener , vam celebrar el Dia Escolar de la Pau i la No-violència. No era la primera vegada que sortíem al pati amb motiu del dia de la Pau, ni que fèiem un acte especial o cantàvem tots plegats una cançó però les novetats d’enguany han estat que dues comissions de l’escola han organitzat la festa conjuntament , que ha existit un treball sobre valors a les aules, segons les edats dels alumnes, i que totes les àrees han realitzat algunes activitats al respecte.
Aquest any el treball escolar ha girat entorn de la cançó del Club Super 3 “Tots som Súpers” i que els alumnes ja coneixien totalment o en part, però
sobre la que no s’havien parat mai per entendre el missatge de les seves paraules.
Parvulari:
Els més petits, han après la tornada, han decorat el full de la cançó i han parlat al seu nivell del que ens diu la cançó, reflexionant sobre les diferències personals de cadascú, dient que tothom som importants i ens hem d’estimar. Han fet un mural sobre “Els colors de la Pau” i han decorat un colom de la Pau per portar al pati.
Els de Parvulari formaran la paraula PAU al pati amb el colom a la mà.
Cicle Inicial:
Han parlat de les diferències, l’autoestima i l’acceptació de tothom, després de realitzar les activitats següents:
1r: Llegir en veu alta, per torns, la tornada de la cançó i cantar-la junts. Mirar el llibre “Nens com jo” Ed. Bruño i després dibuixar, al full de la cançó, 3 xiquets/tes de llocs ben diferents.
2n: Llegir tota la cançó en veu alta, per torns, i cantar-la. Mirar el llibre “Nens com jo” Ed. Bruño i després escriure, al full de la cançó, el nom dels països dels nens de la classe, i de llocs on la gent és ben diferent.
Han decorat un colom de la Pau per portar al pati.
Els de Cicle Inicial formaran una primera rotllana a la paraula PAU, al pati amb el colom a la mà.
Cicle Mitjà:
Omplir els buits de la tornada mentre escoltem la cançó, després de corregir, llegir i aprendre la cançó.
Comentar i reflexionar, al seu nivell; sobre el contingut de la cançó. Jugar a endevinar nacionalitats i escriure-les al full.
Han decorat un colom amb la paraula Pau, en diferents llengües, per portar al pati. Els de Cicle Mitjà formaran una segona rotllana a la paraula

Temporització: 2n trimestre: Tot el mes de gener (una mitjana de dues sessions setmanals, segons els nivells)

Recursos humans i materials: 

Recursos humans: Alumnat i equips docents.
Recursos materials: Ordinadors, pantalles digitals, equips de so, paper d’embalar blanc, cartolines, colors.

Valoracions i conclusions: A nivell de centre, ens van resultar unes activitats molt positives i els alumnes van mostrar-se molt motivats i s’han socialitzat una mica més en compartir tots una activitat.
Ens ha servit com a bon reforç dels diferents treballs sobre convivència que realitzem a nivell tutorial durant tot el curs.
Ha estat un bon motiu per promoure la interdisciplinarietat i la coordinació docent.
S’ha decidit que, cada any, les dues Comissions de Festes i LIC proposaran una cançó i activitats per al dia 30 de gener

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Comissió LIC i de Festes
Professorat implicat: Tot el professorat del Centre