Laboratori de Matemàtiques

El Laboratori de Matemàtiques és un conjunt de materials manipulatius per tal que l´alumnat aprengui diferents conceptes relacionats amb la matèria a partir de la manipulació i l’experimentació. Les propostes s’adrecen a diferents etapes educatives, des d’Educació Infantil a Batxillerat i tenen com fonament una mateixa idea: l’experimentació és bàsica en l’aprenentatge de les matemàtiques sigui quina sigui l’edat de l’aprenent.

Al Servei Educatiu del Montsià disposem d’una maleta del Laboratori de Matemàtiques per tal de poder ser utilitzada en préstec durant tot un curs. Durant el curs, s’ ofereix una formació d’acompanyament a tots els centres que n’estan fent ús, per tal de compartir propostes, activitats d’aula, recursos, … Tant el Laboratori de Matemàtiques com la formació associada està oberta tant a centres de Primària com de Secundària. Aquest curs 2020-2021 està utilitzant-la l’ESC Consol Ferré. En cas que el vostre centre hi estigui interessat, contacteu-nos i feu-nos-ho saber!!

Hi ha un recull de propostes, elaborades pel CESIRE, adreçades a diferents etapes educatives: https://sites.google.com/xtec.cat/cesire-matematiques-campanyes/laboratori-de-matem%C3%A0tiques

El juliol del 2020, es va realitzar la presentació dels materials del Laboratori de matemàtiques. Donat que els continguts són prou generals com per a que siguin d’utilitat per a tothom. Les afegim aquí per tal que les pugueu visionar.

  • 2a sessió. Materials manipulatius a l’aula de matemàtiques. Equip del CESIRE. (02/07/2020) (presentació)

Enllaços als espais de formació de suport:

Per tal de treballar les Matemàtiques existeixen diverses propostes en les que és possible participar. En aquest quadre es recullen de forma orientativa: