Orientació educativa

El model competencial orientador (acrònim SCAP que fa referència a Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne) emergeix del corpus teòric de l’orientació educativa, elaborat des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, i conté els principis pedagògics i les dinàmiques organitzatives i de relació d’un centre orientades a afavorir l’èxit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament del seu projecte de vida.

Té com a referents els models pedagògics i teories de l’aprenentatge que entapissen la tradició pedagògica i s’insereix en el plantejament i disseny competencial dels currículums actuals a Catalunya.

El model competencial orientador és una eina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d’escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions:

    1. Àmbit/matèria
    2. Acció tutorial
    3. Cultura d’equip

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta en uns criteris i uns indicadors de l’orientació educativa que guien l’anàlisi, la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua.

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/model-competencial-orientador/

Actualment, a la comarca del Montsià, l’INS Ramon Berenguer IV d’Amposta forma part de la Xarxa d’Orientació educativa i està dins del Programa d’Innovació que duu el mateix nom.

Centres_Montsià Activitats de formació en xarxa, per nivells formatius
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 _FIC_OE
INS La Sénia 2012/13

2016/17

2017/18 2018/19
INS Els Alfacs 2012/13 —- —-
INS M. Sales i Ferré 2012/13

2016/17

2017/18 —-
INS Ramon Berenguer IV 2012/13

2016/17

2017/18 2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

INS Sòl-de-Riu 2015/16 2016/17

Per ampliar informació sobre el Model Competencial Orientador, consultar el següent document.