34. Votem!

Dades del centre

Nom del centre: Escola Joan Baptista Serra
Adreça: Avda. Constitució s/n
Codi postal: 43530
Localitat: Alcanar
Telèfon: 977730254
Adreça electrònica: e3000081@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Aquest curs escolar hem volgut apropar la vida política i democràtica a l’escola. És per això que hem organitzat unes jornades d’eleccions escolars on l’alumnat de cinquè ha viscut, en primera persona, com es duu a terme el procés electoral. Aprofitant també els esdeveniments que es produirien pròximament (eleccions a l’Estat Espanyol, al Senat, municipals i europees).

Àmbits d’actuació

Educació Primària 5t

Àrees/Matèries/Mòduls

Coneixement del medi social i cultural / Llengua catalana /  Matemàtiques / Visual i plàstica

Capacitats / Competències

– Comunicativa lingüística i audiovisual (llengua escrita / llengua oral)

– Matemàtica

– Aprendre a aprendre

– Autonomia i iniciativa personal

– Coneixement i interacció amb el món físic

– Social i ciutadana

– Digital

Artística i cultural

Altres:

 • Treball per la coeducació i la igualtat de gènere

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2018-19

Punt de partida: 

– Context actual (dintre d’uns mesos hi haurà força dies on es realitzen eleccions estatals, municipals i europees)

– Seguiment del currículum: «com s’organitzen les persones»

– Fer-ho més motivador i apropar l’escola a la realitat democràtica

Objectius:

– Conèixer el nostre sistema polític i social i aprendre més coses sobre la democràcia.

– Saber com s’organitza una localitat.

– Identificar els òrgans de govern del municipi.

– Aprendre el vocabulari específic en l’àmbit polític.

– Realitzar unes eleccions el més reals possible.

Desenvolupament de l’experiència:

Els xiquets i xiquetes de 5t, a partir dels continguts de cicle superior relacionats en «com s’organitzen les persones», d’una pluja d’idees inicial i de la conjuntura donada (convocatòria per part del Govern de l’Estat d’eleccions, les properes eleccions municipals i europees) van mostrar interès per tot el procés. Va ser llavors quan se’ls va plantejar la possibilitat de dur a terme un projecte on ells fossin els protagonistes d’un procés electoral complit.

Abans d’iniciar aquest projecte els mestres vam demanar la col·laboració i assessorament de l’actual regidora d’Educació del municipi, qui ens va donar suport en tot moment.

COM ENS HEM ORGANITZAT?

Les quatre classes de 5t es van barrejar i distribuir en 6 grups:

 • 4 grups van constituir 4 partit polítics diferents
 • 1 grup era l’associació de veïns
 • 1 grup s’encarregava de la gestió de la taula electoral

Aquests grups van treballar simultàniament per a la realització d’unes eleccions a l’escola, que es realitzarien dintre d’un mes, on aquestes podrien votar els alumnes de 5t, de 6t, el claustre de mestres, la resta de personal que treballa a l’escola (administrativa, conserge, dones de la neteja, vetlladores…) i també es va convidar als grups polítics que actualment governen a l’ajuntament del municipi.

El treball de cada grup va ser:

ELS PARTITS POLÍTICS

Un dels motius fonamentals de la tria d’aquest treball era veure el funcionament dels partits polítics i veure com formen la seva llista i propostes electorals.

Com ja s’ha comentat, els alumnes que formaven cada partit polític estaven barrejats dels quatre grups de 5t. Això es va fer amb l’objectiu que un cop es realitzin les eleccions, els vots no anessin a favor de cada classe o que cada classe només sabés el que treballen ells. D’aquesta forma s’aconseguia una major difusió del treball i la informació a tots els grups-classe.

Cada grup-classe estava guiat per un tutor/a  de 5t. Les primeres sessions es van destinar a escollir:

 • El nom del partit polític
 • Logotip
 • L’ordre de la llista del partit, és a dir, quin alumne/a anava de número 1 (l’alcaldable) i la resta de components també ordenats en mode de llista cremallera (alternant els dos gèneres, fomentant la paritat). Fins al 15 en aquest cas (que era el nombre de nens i nenes que hi havia a cada grup)
 • L’eslògan i disseny del cartell

Cada tutor/a va acompanyar els alumnes a fi que arribessin a acords i es podés avançar en aquest treball.

Un cop realitzades aquestes tasques era l’hora de començar a confeccionar el tríptic amb les propostes electorals de cada partit. Les condicions que vam posar van ser les següents:

 • Els apartats en els quals s’havien de fer propostes eren: esports, seguretat, educació, urbanisme, oci i cultura, i medi ambient. D’aquests apartats, havien d’aparèixer 3 propostes en cadascun.
 • S’havien de tenir en compte les propostes que farien les diferents associacions de veïns, ja que són ells els que voten.
 • Tenir en compte que Alcanar està format també per Alcanar Platja i les Cases d’Alcanar.
 • Intentar satisfer el major nombre de veïns.

A partir d’aquí cada partit polític va elaborar les seves propostes. Esmentar que cada partit va utilitzar diferents sistemes de treball, n’hi ha que van escriure les propostes individualment cada alumne i després les van votar, n’hi va haver que per grups es van repartir els apartats i van elaborar només propostes de l’apartat i després es van votar i debatre. Per tant, cada grup va treballar com es va sentit més còmode, seguint tots les mateixes directrius.

El resultat va ser molt positiu, les propostes realitzades s’adequaven a la realitat i a les necessitats del poble, fins i tot molts de partits van coincidir en algunes iniciatives.

Un cop acabats els cartells i tríptics va arribar el moment de la difusió, els mítings. Així doncs, aquestes propostes es van anar a explicar als diferents «veïns» que tindrien dret a vot en aquestes eleccions escolars (alumnes de 5t i 6t), també es van penjar cartells i repartir tríptics per l’escola (comunitat educativa).

Un cop fet tot aquest treball s’havia d’esperar al gran dia, el dia de les eleccions, per veure qui en seria el partit polític guanyador.

ASSOCIACIONS CULTURALS  

El grup d’alumnes “Associacions culturals” es van dividir en tres grups d’interessos.

1- Excursionistes

2- Esports

3- Festes

Cada grup tenia assignats els diferents rols d’un grup cooperatiu per tal d’organitzar-se.

La mestra va actuar com a guia en el procés de cerca d’informació, com per exemple, suggerint-los la consulta de programes electorals anteriors en el municipi.

A partir d’aquest treball previ, cada grup va anar elaborant les seves pròpies propostes. Posteriorment, i després d’un treball de preparació d’una exposició oral, es van realitzar les presentacions a cada un dels partits polítics que presentaven candidatura a les eleccions.

Tot aquest procés es va realitzar amb anterioritat a la confecció dels programes electorals per tal de que poguessin valorar els diferents suggeriments i introduir-los, o desestimar-los, als seus programes.

ENCARREGATS DE LA MESA ELECTORAL

El grup d’alumnes encarregats de la mesa electoral eren 9 alumnes i dos mestres d’educació especial i SIEI.

El primer que van fer va ser consultar el dossier que van elaborar les mestres sobre  les funcions de la mesa electoral.

Van veure que a cada mesa hi havia 3 persones, el president i dos vocals. Com que eren 9 van decidir que es realitzarien 3 meses i van acordar també cadascú el seu rol en aquestes.

Quan els alumnes implicats ho tenien prou clar, es va passar a explicar aquestes funcions a la resta de grups. D’aquesta manera tothom coneixeria les diferents funcions de la taula i com havien d’actuar al moment de votar.

En les sessions posteriors, es van elaborar tots els documents necessaris: les actes de constitució de mesa, d’escrutini, les llistes buides per anotar els votants i corroborar el cens electoral que es va anar a demanar a la secretària. El cens d’alumnes eren tots els de 5t i 6t; el cens de mestres incloïa tot el professorat de l’escola i es va afegir el personal del PAS i membres del consistori, els quals havien estst convidats a votar.

També es van elaborar els models de DNI on tots els alumnes van introduir les seves dades. Portar el DNI el dia de les eleccions era imprescindible per poder votar! Qui se’l va oblidar no va votar. Els/les mestres i altres adults que podien votar havien de portar el seu propi DNI.

A l’última sessió, amb aquests 9 alumnes, es va realitzar un simulacre (un assaig) per comprovar que tots sabien què s’havia de fer.

RESULTATS I PACTES

Un cop va arribar el dia de les eleccions es va muntar al gimnàs el col·legi electoral, amb tres urnes i una cabina per votar. De les 9.30h fins a les 11.30h es va poder anar a votar.

De 11.30h a 12.30h es va procedir al recompte de vots. Tots els alumnes de 5t van ser presents en aquest acte. Un cop va acabar el recompte, els i les mestres van aplicar la llei de Hondt en els vots obtinguts i així passar-ho a escons.

Havent observat els resultats, cap partit va aconseguir la majoria absoluta. Per tant, va ser l’hora d’establir pactes, tal i com passa a la política, en la vida real.

Al dia següent del recompte de vots, es va rebre la visita de l’alcalde actual del municipi, el qual va fer una xerrada i va contestar preguntes de l’alumnat relacionades amb la manera de pactar entre els diferents partits polítics i com es realitza la investidura.

Quan va acabar aquesta ponència els alumnes tenien una setmana per arribar a pactes. A l’hora de l’esbarjo es reunien i prenien acords, de manera autònoma.

Passada una setmana, el partit polític amb més representació va explicar i presentar amb quin altre partit polític havia pactat i els acords que havien pres. Així va concloure tot aquest procés tan complex i democràtic que regeix els nostres governs actualment. 

Es va designar l’alcaldessa, una xiqueta que encapçalava una de les llistes, el nomenament de la qual va respondre als criteris de: partit més votat, principalment, i amb el consens del partit amb qui va pactar.    *******    L’alumnat també va tenir la l’oportunitat de visualitzar la possibilitat real que les alcaldesses fossen dones, en un treball pedagògic per la coeducació i la igualtat de gènere, especialment en una àrea social bastant restringida a les dones com és la política.

Temporització: 

Segon trimestre, durant més o menys un mes.

Es van dedicar 13 sessions de classe a la realització del projecte.

Recursos humans i materials:

– 7 mestres

– 6 aules

– Urnes i cabina electoral

– Gimnàs

– Material escolar (cartells i publicitat)

– Portàtils i pissarra digital

Recursos TAC (presentacions en Powerpoint)

Valoracions i conclusions: 

El fet que properament hi haguessin eleccions ha fet que els alumnes mostressin més interès en el treball. També hem observat que a mesura que avançava el projecte, els alumnes estaven més motivats tractant qüestions actuals i que afecten al poble que viuen. Poc ens pensàvem que els resultats de les votacions serien tant igualats, i el fet que cap partit polític aconseguís majoria absoluta va servir per veure com funcionen els pactes i com s’arriba a governar, posant en pràctica un diàleg de consens democràtic. (competència social, habilitats personals, l’oratòria). Creiem que això va servir a tots per adonar-se’n què s’ha de fer per arribar a acords, ja que el govern actual (espanyol) tampoc té majoria absoluta i aquest procés també l’han de portar a terme.

Documentació complementària: 

– Dossier elaborat per les mestres de SIEI, sobre documents i funcions en una mesa electoral.

– Pàgina web del centre:

https://agora.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar/categoria/primaria/5e/

– Projecte compartit a la xarxa de competències de Terres de l’Ebre:

 https://blocs.xtec.cat/xcbprojecte314/tag/votem/

Autoria de l’experiència

Coordinació: Tutor/es de 5t.
Professorat implicat: Tutor/es de 5t: Júlia Lavernia, Sabrina Ramon, Rebeca Garcia, Joel Roig, mestres de SIEI: Alba Amela, Marta Fibla,  mestra d’educació especial: Silvia Vidal  i mestra de reforç: Anna Tellols