11. Fem ioga al jardí zen de l’escola

Dades del centre

Nom del centre: Escola Mestre Agustí Barberà
Adreça: C/ Madrid, 55
Codi postal: 43870
Localitat: Amposta
Telèfon: 977701137
Adreça electrònica: e3005224@xtec.cat
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

Es tracta de treballar les competències emocionals pel que fa al reconeixement de les pròpies emocions, sentiments, la respiració i escolta del cos a partir de la pràctica del ioga en un lloc assolellat i verdós, amb robes de colors diferents que pengen dels arbres i delimiten el nostre jardí Zen. La pràctica va acompanyada amb música de mantres fàcils de repetir i fàcil d’endinsar-se dins de l’alumnat i del professorat implicat en la pràctica. Treball de reconeixement inicial del nostre cos, control de respiració, postures que ajuden a donar estabilitat i fermesa al cos i que a la vegada esdevenen postures vitalitzadores, relaxants i que harmonitzen el nostre cos, per acabar en una meditació final cantada amb mantres i una relaxació on ja ens deixem anar amb el cos estirat damunt les estores. Relaxació guiada per la mestra.

Àmbits d’actuació

1r curs d’Educació Primària. Escola Mestre Agustí Barberà. Jardí Zen.

Educació Primària

Currículum:
El treball amb el ioga serveix tant per a les matèries transversals com per a les especifiques, però el seu àmbit se centra més en la competència comunicativa, i en la d’autonomia i competència personal per arribar a contribuir a la construcció d’una societat democràtica, solidària i tolerant. A destacar dins la competència comunicativa, el treball de l’expressió oral (comuniquem emocions, la recitació com a modelatge per part de la mestra, i diversos elements expressius).
El nostre alumnat ha d’aprendre:
– A ser i a actuar de manera autònoma per tal de construir la seva pròpia identitat.
– A pensar i comunicar-se per a comprendre i construir coneixements cada cop més elaborats.
– A descobrir i tenir iniciativa per a utilitzar els coneixements que disposen.
– A aprendre a conviure desenvolupant habilitats socials i comunicatives que afavoreixin la seva inclusió en la societat.

Àrees/Matèries/Mòduls

Educació Física, Educació Musical, Educació en Valors, Llengua, Coneixement del Medi Natural,

Capacitats / Competències

– Competències emocionals: És un treball d’autocontrol, de gestió de les emocions i equilibri intern. Tot un conjunt d’habilitats personals que preparen l’alumnat i propicien l’assoliment dels aprenentatges curriculars.
– Competències bàsiques:
A) Competències transversals:
1.- Competència comunicativa lingüística (Compet. comunicativa)
5.- Competència d’aprendre a aprendre (Compet. metodològica)
6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal (Compet. personal)
B) Competències específiques per conviure i habitar el món:
7.- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
8.- Competència social i ciutadana.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2016-2017

Punt de partida: La inquietud i nerviosisme que de vegades es veu en l’alumnat, en una societat que sempre va de pressa. Fer una parada per calmar la ment i interactuar tot l’alumnat per tal de fer cohesió de grup.

Objectius:

 • Calmar i relaxar la ment i el cos.
 • Desenvolupar l’atenció plena i la memòria a l´hora de cantar els mantres.
 • Millorar la confiança en un mateix.
 • Millorar la cohesió de grup.
 • Expressar les emocions i sentiments a partir del cos.
 • Desenvolupar la consciència corporal a través dels sentits.
 • Conèixer i controlar la respiració.
 • Flexibilitzar les articulacions i els músculs.
 • Millorar l’equilibri físic i psíquic.
 • Millorar la coordinació i afavorir la lateralitat.
 • Experimentar el plaer del repòs i el silenci.
 • Desenvolupar l’atenció i la concentració.
 • Aprendre a crear un espai interior on poder accedir quan ens faci falta.
 • Exercitar la imaginació a través de visualitzacions senzilles.

Desenvolupament de l’experiència: 

Personalment porto molts d’anys desenvolupant aquesta pràctica com a alumna, 20 anys, per la qual cosa em vaig veure segura per tal d’introduir l’esmentat treball en l’alumnat, amb una actitud tranquil·la i serena amb l’objectiu d’inspirar confiança.
A partir d’aquí es va tenir en compte d’altres recomanacions per tal de crear un ambient favorable a l´hora de fer la pràctica:
-Un lloc adequat com pot ser el jardí Zen com a espai creat de nou al pati de l’escola.
-Música relaxant.
-Estores.
-Mantes i coixins.
Primer es va fer una presentació explicant a l’alumnat en què consistiria la pràctica que anàvem a realitzar.
Vam aprofitar una tarda assolellada on l’ambient exterior era favorable per realitzar la pràctica del ioga.
Vam ser 19 alumnes els que vam realitzar la pràctica juntament amb dos docents, la T.I.S que disposa el col·legi i jo mateixa tutora del mateix alumnat.
Vam començar asseguts a les estores amb les cames creuades com els indis. Les estores van estar col·locades en un semicercle i la professora al mig del semicercle de manera que pogués veure tots els seus alumnes.
A partir d’aquí vam començar amb un exercici de respiració, imaginant que el nostre abdomen era com un globus que s’anava inflant, introduint l’aire poc a poc pel nas i soltant-lo a poc a poc, un altre cop pel nas, sense pressa, gaudint del fet de respirar, i tot amb música de fons no molt alta perquè la mestra pogués anar guiant la pràctica.
Després vam començar a despertar el cos fent estiraments, des dels peus fins al cap, passant per cadascuna de les parts.
Quan vam tenir el cos ben escalfat i la ment tranquil·la vam començar a realitzar diferents asanes individuals (posicions corporals) prèviament programades, en aquest cas es tractava de postures que representaven diferents animals: la cobra, el gat, el gos d’entre d’altres. Seguidament, vam fer postures per parelles.
Després de realitzar les diferents asanes vam anar baixant el ritme i vam cantar un mantra asseguts com la flor de lotus cadascú a l’estora que estaven asseguts, i finalment, tapats amb una manta, vam realitzar la relaxació final que va consistir en contar un conte amb música relaxant de fons.

Temporització: 45 minuts setmanals

Recursos humans i materials: 

– Música, altaveu, estoretes, llibre de contes Llibre: Luz de estrellas. Meditaciones para niños1. Maureen Garth.
– Material de suport: mantes, un espai adequat i ampli.
Si el temps ho permet sempre s’utilitza el jardí Zen de què disposa l’escola: un nou espai reinventat ubicat en un entorn molt tranquil que afavoreix el contacte de l’alumne/a amb la natura i, d’altra banda, la concepció de l’espai d’aprenentatge més enllà de l’aula. Com es pot observar a les fotografies, els arbres han estat vestits amb llanes de colors, la qual cosa aporta un valor estètic (visual) afegit.

Valoracions i conclusions: La valoració és molt positiva. Els mateixos nens demanen a la mestra quan tornaran a fer ioga, senyoreta…, avui ens toca ioga? A partir d’aquí queda tot dit, l’alumnat gaudeix i el professorat implicat també.
Personalment crec que aquest treball portat a terme amb una continuïtat en el temps, a llarg termini, pot proporcionar efectes gratificants en cadascuna de les persones practicants, tant al professorat com als nens: Serenitat, tenir recursos necessaris quan es troben nerviosos saber respirar, estirament del cos…

Documentació complementària: 

– Llibre: Luz de estrellas. Meditaciones para niños 1. Maurenn Garth
– Luz sobre el Yoga. BKS Iyengar. La guía definitiva para la práctica del yoga.
https://www.youtube.com/watch?v=HPgEtkCycS8&list=PLttRvLKj7SJZK10ZDN22Z_3Rzr1wzsHe4

Autoria de l’experiència

Coordinació: Maria José Garcia
Professorat implicat: Núria Gisbert i Maria José Garcia