1. Aprenem a crèixer

Dades del centre

Nom del centre: Ins. La Sènia
Adreça: C/ Domenges, s/n
Codi postal: 43560
Localitat: La Sènia
Telèfon: 977713065
Adreça electrònica: www.xtec.es/ies-la-senia/
Servei territorial: Terres de l’Ebre

Breu resum de l’activitat

La finalitat del projecte és oferir experiències gratificants, enriquidores i úniques fàcilment adaptables als seus nivells i interessos per poder-les relacionar amb els continguts de la majoria de matèries, per tal de fer-los més accessible el currículum de l’etapa.

S’han dut a terme quatre tallers: horticultura i jardineria, consergeria, estació meteorològica i reciclatge.

Horticultura i jardineria: posada en funcionament d’un hort i les diferents tasques que implica, les eines que s’utilitzen, els seus productes,… i les seves dificultats i els bons resultats.

Consergeria: implicar-se en diferents tasques (destrucció de paper, segellar llibres…) per tal de treballar els valors de la responsabilitat i el compromís en una feina o ofici.

Estació meteorològica: Control diari del temps (estat del cel, temperatura, pressió, pluja i humitat) i elaboració d’una gràfica mensual per veure la tendència predominant de cada mes.

Reciclatge: Còmput setmanal per classes del paper i envasos reciclats, així com el càlcul mensual. Conscienciar a la comunitat escolar de la importància i la necessitat de reciclar correctament (tutories, cartells i papereres a les aules…)

Àmbits d’actuació

USEE / 1r i 4t ESO / Secundària / Ins. La Sènia

ESO

Currículum

Àrees/Matèries/Mòduls

Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengües Estrangeres, Matemàtiques, C. Socials, C. Naturals, Tecnologia, Dibuix i Informàtica.

Capacitats / Competències

Matemàtica, Aprendre a aprendre, Comunicativa lingüística i audiovisual, Social i ciutadana, Artísitca i cultural, Tractament de la informació i competència digital. Autonomia i competència personal, Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de la bona pràctica

Curs acadèmic: 2011-12

Punt de partida: NEE de l’alumnat USEE i la necessitat de millorar l’atenció a la diversitat d’aquests alumnes per garantir-ne la inclusió. Els alumnes necessitaven un projecte que els facilités l’atractiu del fora de l’aula, d’allò més vivencial que evités els aprenentatges convencionals sovint deslligats de sentit per tal que aquests alumnes amb nee porguessin disposar d’unes hores de treball vinculat directament a allò més concret que els ajudés a entendre més clarament les situacions d’ensenyament-aprenentatge.

Objectius:

  • Treballar la inclusió de l’alumnat.

Desenvolupament de l’experiència: Posada en funcionament dels quatre tallers a nivell pràctic i després a nivell curricular.

Temporització: 2n i 3r trimestre

Recursos humans i materials: Professorat USEE, educadora i professorat de 1r i 4t ESO

Valoracions i conclusions: Molt positiva a partir d’un aprenentatge més vivencial hem aconseguit la implicació i la responsabilitat dels alumnes USEE. Es preveu continuar el curs vinent.

El projecte ens ha permès ajustar en la mesura del possible les situacions d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes amb experiències reals, i hem aconseguit incidir directament en el seu creixement personal i reconeixement social.

Documentació complementària: 

  • Maleta Pedagògica. De l’hort a casa.
  • Coneixement del medi. Quadern d’activitats. Ed. Primària. Ed. Cruïlla.
  • Les tres RRR. Oxford Educació

 

Autoria de l’experiència

Coordinació: Professorat USEE (Adriana Ferreres i Rosalia Serralta) i educadora (Carme Querol)
Professorat implicat: Professorat de 1r i 4t ESO