“Com avancem per no tornar enrere en l’avaluació?”

Conferència (35′) de la professora Neus Sanmartí en el marc de la 1a sessió de la Xarxa de Competències Bàsiques (21/10/2020).

Repassa el que, al seu criteri, són els elements claus del progrés que s’ha fet en l’avaluació entesa com a aprenentatge.

 1. Importància de compartir amb els aprenents per què proposem les activitats (objectius).
 2. Necessitat de conèixer els punts de partida.
 3. Importància de construir conjuntament criteris per decidir si es va progressant i com fer-ho (criteris d’avaluació).
  • De realització (quines són els accions necessàries -base d’orientació-) i de qualitat (com sabem el nivell de qualitat amb que les apliquem).
  • Del feedback (què està malament) al feedforward (per anar endavant).
  • Generalitzar l’acció (habitualment la part més oblidada del disseny didàctic) diversificant les maneres de estructurar i sintetitzar la informació i les reflexions.
 4. Necessitat de rebre i donar feedforward a partir de l’autoavaluació i la coavaluació per reconèixer què es fa prou bé i anar superant dificultats (metareflexió) tenint en compte la importància del llenguatge i el modelatge i els bons exemples per part dels docents.
 5. Necessitat de que els aprenents disposin d’eines per recollir proves que evidenciïn que van aprenent.
  • Proposta d’ús de la carpeta o diari d’aprenentatge (personal, des de l’inici, dedicant-t’hi temps, preveient les dificultats en la seva realització…), estimulant la diversitat de models i els modes comunicatius visuals (visual thinking, esquemes, lapbook, mapes conceptuals…).

Recurs per programar i avaluar de manera competencial a l’ESO

Una infografia molt interessant publicada per la Laia Palou i el Jaume Feliu, professors de l’INS Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès.
Presenta una possible manera de programar i avaluar de manera competencial a l’ESO (tot i que el procés és útil també per primària) en quatre etapes, fent una analogia amb el cicle vital d’un a papallona. S’acompanya de vídeos molt aclaridors. Inclou plantilles, exemples i altres recursos. Molt bona feina!

Reconstruint una aplicació pràctica dels 7 principis de l’aprenentatge.

Webinar (15/05/20) de l’IE Teresa Altet al #Claustreobert dels Centres educatius en línia

Hem estat capaços de fer una adaptació d’allò que sustenta el projecte, la seva visió i el seu motor de transformació per donar resposta a la nova situació?

Nova Avaluació Diagnòstica (C.I. de primària)

El Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària.
Els objectius d’aquesta avaluació són:
– Aportar informació als docents, als centres i al sistema educatiu sobre el nivell dels alumnes en el procés d’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.
– Promoure una metodologia de treball competencial transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos i productes.
– Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar, si escau, la seva pràctica docent perquè els alumnes adquireixin les competències que estableix el currículum.… Llegeix més»

Tercera sessió de la xarxa XIEP

Aquest dimarts dia 26 de març tots els centres de la xarxa XIEP ens hem tornat a trobar per tal de seguir compartint i reflexionant al voltant del tema dels informes i l’avaluació. A la primera part de la sessió hem pogut debatre al voltant dels informes d’educació infantil seguint la proposta suggerida per la Sra. Montserrat Anton en la sessió anterior.  D’aquesta conversa en destaquen aspectes com la importància del llenguatge utilitzat en la redacció dels informes per tal d’assegurar la comprensió del missatge per part de totes les famílies així com de la redacció compartida entre els diferents mestres que intervenen a l’aula. També el fet de posar en relleu els avenços del nen/a o el paper de les famílies.

A la segona part de la sessió hem pogut escoltar la ponència El relat dels informes, a càrrec del sr.  Jaume Cela

Trobareu tota la documentació de la sessió en el següent enllaç

Iniciem les Visites d’aprenentatge a l’escola Rivo Rubeo

De nou s’han posat en marxa les visites d’aprenentatge VA! que formen part de la proposta de treball de la xarxa XIEP del Vallès. Iniciem la visita del curs 2018-2019 amb la presentació de l’escola Rivo Rubeo de Rubí que ens mostra com comparteixen amb les famílies el nou model d’avaluació. El nom de l’experiència és: Nous informes, nous rols i molt treball en equip.