EAP

Accés

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Xarxa d’EAP i professionals

Els professionals de l’EAP són:

  • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia

  • Treballadors/es socials

  • Fisioterapeutes

Els EAP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori.

En aquests moments hi ha 79 EAP que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

Professionals adscrits:

Cris Aguilera Porras, Psicopedagoga.

Isabel Aymerich Muñoz, Administrativa.

Satya Benítez Rabaneda, Psicopedagoga.

Albert Carbó Vilavedra, Psicopedagog.

Òscar del Barrio Cárdenas, Psicopedagog i director de l’EAP.

Laura Esteve Tomàs, Psicopedagoga.

Marta Planas Rodríguez, Psicopedagoga.

Lídia Roset Rigol, Psicopedagoga.

Laura Sixto Obradors, Psicopedagoga.

Marta Solana Guarch, Treballadora Social.

Cristina Vall-Llosera Bonmatí, Psicopedagoga.

Anna Vergara Nebot, Fisioterapeuta.

Adreça electrònica de contacte: a8900410@xtec.cat