EAP

Accés

L’accés al servei s’inicia a partir de demandes dels centres educatius, a partir del procés d’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials o en la coordinació amb altres serveis de la zona.

En principi no es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, però s’atenen les seves consultes per a proporcionar-los orientacions o informar-los sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Xarxa d’EAP i professionals

Els professionals de l’EAP són:

  • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia

  • Treballadors/es socials

  • Fisioterapeutes

Els EAP, com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori.

En aquests moments hi ha 79 EAP que cobreixen l’atenció a tot Catalunya.

Cada professional atén diversos centres educatius, generalment es desplaça als centres amb els que té un Pla d’actuació amb una periodicitat aproximada setmanal.

Professionals adscrits:

Isabel Aymerich Muñoz, Administrativa.

Satya Benítez Rabaneda, Psicopedagoga.

Aina Bermúdez de Bustos, Fisioterapeuta.

Laura Bueno, Psicopedagoga.

Albert Carbó Vilavedra, Psicopedagog.

Òscar del Barrio Cárdenas, Psicopedagog i director de l’EAP.

Mercè García Duarte, Fisioterapeuta.

Anna García Sancho, Psicopedagoga.

Laura Medrano Puigdollers, Psicopedagoga.

Marta Planas Rodríguez, Psicopedagoga.

Lídia Roset Rigol, Psicopedagoga.

Marta Solana Guarch, Treballadora Social.

Adreça electrònica de contacte: a8900410@xtec.cat