Relació família-escola des d’una perspectiva sistèmica

Hem començat el gener podent escoltar les reflexions de Carles Parellada al voltant de les relacions entre família i escola des d’una perspectiva sistèmica, fent especial atenció a les condicions bàsiques que s’han de treballar amb reciprocitat (família i escola) per tal que aquesta relació flueixi. Partint  de principis de la neurobiologia i tenint en compte les diversitats de necessitats tant d’infants com de famílies.  Al llarg de la sessió s’han anat desgranat diferents aspectes a tenir en compte per afavorir la comunicació.