Suspensió de les proves de Competències Bàsiques de sisè

Donada la  situació de confinament actual, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) ha decidit suspendre les proves d’avaluació de competències bàsiques a sisè d’Educació Primària previstes pel curs 2019-2020

Més informació al Consell Superior d’avaluació del Sistema Educatiu

Curs 2019-2020.

Calendari previst:

Els dies 20 (dilluns), 21 (dimarts) i 22 (dimecres) d’abril de 2020, al matí.

  • En cinc sessions:
    • El dilluns dia 20: llengua castellana i matemàtiques
    • El dimarts dia 21: llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès)
    • El dimecres dia 22: coneixement del medi natural i, si s’escau, aranès

 

Presentacions reunió informativa proves 6è. Direccions

En aquests enllaços trobareu tota la informació facilitada a la reunió amb les direccions de centres sobre les proves de 6è realitzada el dimarts 4 de febrer de 2020.

RESOLUCIÓ EDU/2679/2019, de 15 d’octubre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova
d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2019-2020.

Guia d’aplicació de la prova

Presentació directors/es  Presentació aplicació

Pautes i consells per a l’aplicació de proves

 

 

 

 

 

 

 

 

Trobareu més informació en aquests enllaç