Reunió informativa correctors/es i inscripció a l’activitat

El dimecres dia 26 de maig a les 12,45 hores està previst realitzar la reunió informativa pels correctors i correctores de les proves de Competències bàsiques de sisè. Properament rebreu l’enllaç a la reunió.

Podeu inscriure’s a l’activitat de formació en aquest enllaç:

4039758755  Correctors de l’avaluació de CB de 6è d’Ed. Primària
2020-2021 Curs. Educació Primària

Inscripció activitat de formació aplicadors/es

En aquest enllaç podeu fer la inscripció a l’activitat com a aplicador/a de les proves de competències bàsiques de 6è que acrediten l’assistència a la formació per tal que sigui considerat com a mèrit.

4039258755  Aplicadors de l’avaluació de CB de 6è d’Ed. Primària
2020-2021 Taller. Educació Primària

Aquesta activitat consta de dues parts: una de teòrica i una de pràctica. A la primera, el president/a de la comissió d’avaluació informarà de les tasques a realitzar per a poder aplicar la prova. A la segona, que es farà els dies de les proves, els aplicadors posaran en pràctica els coneixements adquirits.