“Com avancem per no tornar enrere en l’avaluació?”

Conferència (35′) de la professora Neus Sanmartí en el marc de la 1a sessió de la Xarxa de Competències Bàsiques (21/10/2020).

Repassa el que, al seu criteri, són els elements claus del progrés que s’ha fet en l’avaluació entesa com a aprenentatge.

 1. Importància de compartir amb els aprenents per què proposem les activitats (objectius).
 2. Necessitat de conèixer els punts de partida.
 3. Importància de construir conjuntament criteris per decidir si es va progressant i com fer-ho (criteris d’avaluació).
  • De realització (quines són els accions necessàries -base d’orientació-) i de qualitat (com sabem el nivell de qualitat amb que les apliquem).
  • Del feedback (què està malament) al feedforward (per anar endavant).
  • Generalitzar l’acció (habitualment la part més oblidada del disseny didàctic) diversificant les maneres de estructurar i sintetitzar la informació i les reflexions.
 4. Necessitat de rebre i donar feedforward a partir de l’autoavaluació i la coavaluació per reconèixer què es fa prou bé i anar superant dificultats (metareflexió) tenint en compte la importància del llenguatge i el modelatge i els bons exemples per part dels docents.
 5. Necessitat de que els aprenents disposin d’eines per recollir proves que evidenciïn que van aprenent.
  • Proposta d’ús de la carpeta o diari d’aprenentatge (personal, des de l’inici, dedicant-t’hi temps, preveient les dificultats en la seva realització…), estimulant la diversitat de models i els modes comunicatius visuals (visual thinking, esquemes, lapbook, mapes conceptuals…).