Presentacions del document “Orientacions per a l’elaboració del PI”

Font: Direcció General del Currículum i Personalització (març 2021)


Font: Servei Educatiu VOC VIII (març 2021)

Document (juliol 2020)

L’Oceà dins l’aula. Qui agafa el repte?

CÀPSULES DE MEDI

A partir d’entendre la importància cabdal de l’Oceà per al funcionament planetari i per a la humanitat, es presentaran algunes propostes per a treballar temes marins ben diferents tant dins com fora de l’aula, de manera multidisciplinària i mirant cap als ODS.

Intervindran:

 • Begoña Vendrell és antropòloga i professora de ciències experimentals a l’Escola Sant Gregori de Barcelona, on també hi desenvolupa un programa de Forest School.
 • Anna Gili és mestra d’infantil i primària, i actualment treballa a l’Escola Rius i Taulet de Barcelona

Lloc: Canal de Youtube Àmbit científic i medi. CESIRE
Data: Dilluns, 22 de març de 17.30 h a 19.30 h
Inscripció

Recomanacions per a la publicació d’imatges i altres dades dels alumnes a internet (I)

Presentació

 • Abans de publicar les dades dels alumnes, analitzar els riscos de difondre-les per poder implantar mesures per protegir-les.
 • Per publicar dades personals, cal tenir una base jurídica (art. 6.1 RGPD).
 • Abans de publicar les dades cal informar els pares, tutors o els mateixos alumnes (+14 anys) sobre tots els punts de l’art. 13 RGPD.
 • Publicar només dades necessàries i idònies per a la finalitat perseguida i en el mitjà adequat.
 • Limitar el temps de publicació en funció de la finalitat (dades actualitzades).
 • Garantir la integritat i la confidencialitat de la informació publicada (evitar accessos indeguts i manipulacions).
 • Recomanacions per sol·licitar consentiment:
  • Ha de ser desglossat (permetre consentir separadament cada tipus de tractament)
  • Demanar-lo amb una declaració escrita, i conservar-la. Si hi ha canvis substancials, recollir-lo novament
  • El llenguatge ha de ser concís i fàcil d’entendre, especialment si s’adreça als menors
  • S’ha d’especificar la finalitat de la publicació de les dades a internet
  • Ha d’incloure tota la informació prevista a l’art. 13 RGPD. Es pot oferir per capes
  • No ha de condicionar la realització de cap activitat ni la prestació de cap servei
  • Informar del període de validesa del consentiment i de la possibilitat de revocar-lo