Fitxa de centre (informació actualitzada al Portal de centres el 15/03/2021)

Què és la Fitxa de centre?

Un sistema de relació entre el Departament d’Educació i els centres docents. En aquest sistema el Departament posa a disposició dels centres dades dels seus sistemes de gestió i els centres posen a l’abast de l’Administració dades de context i resultats de la mateixa gestió.

Serveix per donar a conèixer a la ciutadania les dades identificatives dels centres, la seva localització, documents com el projecte educatiu o la carta de compromís educatiu i, si s’han incorporat, imatges de l’edifici del centre. Concretament, la informació que es pot consultar del centre és: dades globals, associacions, referents (director/a, inspector/a, president/a de les AMPA) i oferta del curs actual.… Llegeix més»

Com organitzar i arxivar documents electrònics?


Presentació: SE VOC I

Infografia

Presentacions del document “Orientacions per a l’elaboració del PI”

Font: Direcció General del Currículum i Personalització (març 2021)


Font: Servei Educatiu VOC VIII (març 2021)

Document (juliol 2020)

L’Oceà dins l’aula. Qui agafa el repte?

CÀPSULES DE MEDI

A partir d’entendre la importància cabdal de l’Oceà per al funcionament planetari i per a la humanitat, es presentaran algunes propostes per a treballar temes marins ben diferents tant dins com fora de l’aula, de manera multidisciplinària i mirant cap als ODS.

Intervindran:

  • Begoña Vendrell és antropòloga i professora de ciències experimentals a l’Escola Sant Gregori de Barcelona, on també hi desenvolupa un programa de Forest School.
  • Anna Gili és mestra d’infantil i primària, i actualment treballa a l’Escola Rius i Taulet de Barcelona

Lloc: Canal de Youtube Àmbit científic i medi. CESIRE
Data: Dilluns, 22 de març de 17.30 h a 19.30 h
Inscripció

Com arxivem electrònicament la documentació de les preinscripcions? (propostes)

Gestió d’arxius
[Extret de la formació sobre administració electrònica (gener 2018)]

Finalitat de l’arxiu
– Que qualsevol persona que en conegui el funcionament sigui capaç de trobar, de forma ràpida i eficaç, qualsevol expedient.
Què arxivar
– El conjunt de documents que permetin la reconstrucció d’un procediment després de molt temps i fins i tot sense comptar amb la/les persona/es que el van dur a terme i en van fer el seguiment.
Codis d’arxiu de l’administració
– Som administració i per tant caldria utilitzar la mateixa codificació.
– Codificacions de les carpetes d’arxiu.

Noms i ordenació dels arxius
– En forma d’arbre de carpetes (temes i cursos).
– Nom identificatiu del contingut de l’arxiu (p.e. els noms de la graella de l’eValisa).
– Pensar abans de posar nom a l’arxiu per abastar tota la casuística possible.
– Mantenir el tipus de nom en tots els arxius que s’hagin d’arxivar.
– Desar a la carpeta
tots els arxius que facin referència a un mateix procediment

Ubicació
– Unitat G (accés administratiu).
– Copiar a una carpeta comprimida i desar-la en lloc segur.