Curs 2020-2021

La prova s’aplicarà, el dimecres dia 17 de febrer i el dijous dia 18 de febrer de 2021.

L’horari de les proves serà el següent:

Dimecres, 17 de febrer Dijous, 18 de febrer
9 –10h Matemàtiques

10 –11h Llengua castellana

11 –11.30h Descans

11.30–12.45h Llengua estrangera

9–10h Llengua catalana

10 –11.15h Cientificotecnològica

11.15 –11.45h Descans

11.45 –12.45h Aranès (a l’Aran)