Curs 2020-2021. Actuacions previstes després de la realització de les proves

 

Criteris de correcció de les proves

Manual d’accés a l’aplicació

Criteris de correcció de les proves de Matemàtiques

Criteris de correcció de les proves Cientificotecnològiques

Criteris de correcció de Llengua anglesa

Criteris de correcció de Llengua Catalana i Castellana

Enllaç a la pàgina del Consell Superior d’avaluació del Sistema Educatiu on trobareu les proves dels dies 17 i 18 de febrer de 2021 els criteris de correcció i les proves corregides

Incidències etiquetes

MOLT IMPORTANT¡ Atès que alguns centres ens han comunicat que tenen etiquetes amb noms i codis desplaçats, recomanem comprovar a les llistes de control que la correspondència és correcta. L’identificador vàlid és el codi numèric a sota del codi de barres.