Avaluació diagnòstica

Avaluació interna que s’aplica al final del cicle inicial de l’educació primària

Més informació

Avaluació Diagnòstica (C.I. de primària)

El Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària.
Els objectius d’aquesta avaluació són:
– Aportar informació als docents, als centres i al sistema educatiu sobre el nivell dels alumnes en el procés d’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.
– Promoure una metodologia de treball competencial transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos i productes.
– Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar, si escau, la seva pràctica docent perquè els alumnes adquireixin les competències que estableix el currículum.… Llegeix més»