Avaluació diagnòstica

Avaluació interna que s’aplica al final del cicle inicial de l’educació primària

Més informació

NOU! Tallers informatius proves diagnòstiques de segon de primària

El Departament d’Educació orgamitza uns tallers  adreçats als mestres de segon d’educació primària que vulguin aplicar la prova aquest tercer trimestre del curs 2020-2021.

En aquests tallers es treballaran cada una de les activitats i els seus elements de manera més detallada (desenvolupament, atenció a la diversitat, aplicació de les rúbriques, exemples de produccions dels alumnes, etc.).

Atès el gran volum d’inscripcions dels docents als tallers, s’ha acordat fer un canvi de format de les sessions i, en comptes de tallers, faran dos webinar; d’aquesta manera podran donar resposta a l’interès mostrat pels 1400 docents inscrits fins ara i a tots els que hi vulguin assistir.

Les dates de la nova proposta són les següents:

Primera sessió webinar: dilluns, 26 d’abril de 12.45 a 14h. Enllaç: Enllaç webinar 26/04/21

Segona sessió webinar: dijous, 29 d’abril de 17.15 a 18.30h. Enllaç: Enllaç Webinar 29/04/21

Pel que fa als docents ja inscrits, es posaran en contacte directament amb ells per informar-los del canvi.

Igualment, per si algun centre no pogués connectar-se a cap webinar o, fins i tot per aquells que volguessin tornar-ho a veure, les dues sessions s’enregistraran i es penjaran a la web del Consell Superior d’Avaluació.

Avaluació Diagnòstica (C.I. de primària)

El Departament d’Educació ha elaborat una prova d’avaluació diagnòstica que els centres poden treballar amb els alumnes que han acabat el cicle inicial d’educació primària.
Els objectius d’aquesta avaluació són:
– Aportar informació als docents, als centres i al sistema educatiu sobre el nivell dels alumnes en el procés d’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.
– Promoure una metodologia de treball competencial transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos i productes.
– Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar, si escau, la seva pràctica docent perquè els alumnes adquireixin les competències que estableix el currículum.… Llegeix més»