Presentació

Els serveis educatius de zona  (SEZ) són equips multiprofessionals formats pels centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC).

Els SEZ col·laboren i donen suport als professors dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics d’educació obligatòria no universitària d’una zona geogràfica educativa determinada per a la realització efectiva del projecte educatiu de cada centre.

Els serveis educatius, en actuar en els mateixos centres i en una zona determinada, coordinen les seves actuacions entre ells i amb altres institucions que també hi actuen.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu són les poblacions de Rubí i Castellbisbal

Qui pot fer la demanda dels serveis?

  • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
  • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
  • Els docents directament.
  • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Podeu contactar amb nosaltres  a través dels següents telefons o adreces de correu:

93 588 2071  Ext 1    si voleu trucar als professionals del CRP o ELIC 

93 588 2071  Ext 2    si voleu trucar als professionals de l’EAP

93 697 7547   si voleu trucar a la treballadora social

o bé als correus del SE:

crp-rubi@xtec.cat

eap-rubi@xtec.cat

Equip LIC: csoley@xtec.cat