“Com avancem per no tornar enrere en l’avaluació?”

Conferència (35′) de la professora Neus Sanmartí en el marc de la 1a sessió de la Xarxa de Competències Bàsiques (21/10/2020).

Repassa el que, al seu criteri, són els elements claus del progrés que s’ha fet en l’avaluació entesa com a aprenentatge.

 1. Importància de compartir amb els aprenents per què proposem les activitats (objectius).
 2. Necessitat de conèixer els punts de partida.
 3. Importància de construir conjuntament criteris per decidir si es va progressant i com fer-ho (criteris d’avaluació).
  • De realització (quines són els accions necessàries -base d’orientació-) i de qualitat (com sabem el nivell de qualitat amb que les apliquem).
  • Del feedback (què està malament) al feedforward (per anar endavant).
  • Generalitzar l’acció (habitualment la part més oblidada del disseny didàctic) diversificant les maneres de estructurar i sintetitzar la informació i les reflexions.
 4. Necessitat de rebre i donar feedforward a partir de l’autoavaluació i la coavaluació per reconèixer què es fa prou bé i anar superant dificultats (metareflexió) tenint en compte la importància del llenguatge i el modelatge i els bons exemples per part dels docents.
 5. Necessitat de que els aprenents disposin d’eines per recollir proves que evidenciïn que van aprenent.
  • Proposta d’ús de la carpeta o diari d’aprenentatge (personal, des de l’inici, dedicant-t’hi temps, preveient les dificultats en la seva realització…), estimulant la diversitat de models i els modes comunicatius visuals (visual thinking, esquemes, lapbook, mapes conceptuals…).

Cites per reflexionar sobre l’autoregulació i el feedback

En el document Autoregulació i Feddback (4 pàgs. – març 2020) del Grup de Treball Avaluar per aprendre de Rosa Sensat podem trobar cites com aquestes d’autors de referència sobre l’avaluació formadora.

 • “Cal remarcar que l’efectivitat del feedback va associada al fet que sigui significatiu per l’alumne. És a dir, anirà condicionada amb el fet que l’alumne vagi prenent consciència del que va aprenent i de les dificultats que van apareixent durant el procés d’aprenentatge. El feedback es nodreix de l’error, i conèixer l’error és fonamental per avançar cap a l’adquisició de l’aprenentatge de forma significativa”. “… és la comprensió dels errors el que permet les oportunitats. Aquesta és la finalitat del feedback.” (John Hattie, 2017)
 • “Podem demanar a l’alumne que ens indiqui aquells aspectes sobre els quals li agradaria rebre feedback. Massa vegades el feedback es basa en el que el mestre vol dir, enlloc dels interessos i necessitats de l’aprenent.” (David Carless, 2016)
 • “Enlloc d’ajudar els alumnes donant-los les respostes, anima’ls a pensar de manera autònoma afegint al teu model preguntes, indicis i pistes. Quan ens limitem únicament a mostrar als nostres alumnes com es fa alguna cosa, o també fer-ho per ells, els estarem comunicant que només el mestre s’esforça i soluciona els problemes, generant dependència. Dylan William ens diu que el feedback hauria de provocar pensament.” (Retroalimentació per pensar: cercant la resposta – Andrew Miller, 2015 (Edutopia).
 • “Una norma vàlida és començar sempre el feedback en positiu, explicitant tot allò que convé conservar de la manera de fer o pensar demostrada, i continuar amb un ‘i’ (enlloc d’un però que comporta una càrrega d’emocions negatives) construint frases del tipus: i es podria millorar fent… podria ser una bona opció pensar en… , és a dir, utilitzant expressions que aportin idees per avançar.” (Neus Sanmartí, 2019)

Avaluar és aprendre

Actualització del document Avaluar per aprendre que l’any 2010 va publicar el Departament d’Educació amb orientacions sobre l’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Deu anys després la professora Neus Sanmartí  (UAB), experta en avaluació formativa, l’ha revisat i actualitzat.

Com ha de ser l’aprenentatge mentre duri el confinament.

Entrevista al Conseller d’Educació, Sr.Josep Bargalló
(5/04/2020 RAC1):

 • “Ens hem d’oblidar del concepte temari en el confinament. No busquem notes en aquest tercer trimestre”.
 • “Seria un error replicar el que es fa a les aules. No s’ha de pensar en horaris i matèries, sinó més aviat en fer un acompanyament de l’alumne, tant a nivell acadèmic com emotiu i familiar”.

Recupereu tota l’entrevista: