CREDA – Montsià

Centre de Recursos Educactius per a Deficients Auditius.

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

El CREDA Tarragona-Terres de l’Ebre dóna resposta a tot l’alumnat de la província de Tarragona depenent en els aspectes educatius de la direcció del CREDA i dependent a nivell administratiu del Servei Territorial de Tarragona i del Servei Territorial de Terres de l’Ebre.

Funcions:

  • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
  • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
  • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
  • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
  • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
  • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

Equip professional:

Distribució de centres per professionals:

Pili Díaz
Miguel Joaquin Selva
Emili Cadenas Rosana Valles Roser Vicent
ESC Soriano Montagut, Amposta ESC Jaume I, La Sénia ESC Joan Baptista Serra, Alcanar ESC Jaume Balmes, Santa Bàrbara ESC Soriano Montagut, Amposta
ESC Agustí Barberà, Amposta INS Sòl de Riu, Alcanar ESC Miquel Granell, Amposta ESC Consol Ferré, Amposta
ESC Ramón y Cajal,Ulldecona ESC Carles III, Sant Carles de la Ràpita ESC Sagrat Cor, Amposta
INS Manuel Sales i Ferré, Ulldecona ESC El Marjal, Les Cases d’Alcanar ESC Sant Jaume, Sant Jaume d’Enveja
ESC Horta Vella, Sant Carles de la Ràpita INS Les Planes, Santa Bàrbara
ESC Sagrada Família, Sant Carles de la Ràpita

Si necessiteu més informació podeu entrar al web del CREDA Tarragona-Terres de l’Ebre obrint el següent enllaç: https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-tarragona/