Centres educatius

Al Montsià hi ha 19 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 8 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 2 centres concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 8 escoles bressol públiques i 1 escola bressol privada.

[Nota]: Les dades de tots els centres estan disponibles al Registre de Centres Docents, gestionat la Direcció General de Centres Públics, on s’inclouen les dades de tots els centres de Catalunya que imparteixen algun ensenyament. Tota aquesta informació es pot consultar també al Portal de Dades Obertes.