Educació especial

 

COL l’Angel
C. Josep Tarradelles, 101, Amposta
Tel. 977 70 46 36
Correu electrònic: 3006599@xtec.cat
Web: http://www.apasa.org/centre_educacio.asp
Centre de titularitat concertada.

[Nota]: Les dades de tots els centres estan disponibles al Registre de Centres Docents, gestionat la Direcció General de Centres Públics, on s’inclouen les dades de tots els centres de Catalunya que imparteixen algun ensenyament. Tota aquesta informació es pot consultar també al Portal de Dades Obertes.