EAP – Montsià

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica del Montsià: e3907125@xtec.cat

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d’aprenentatge i les seves famílies.

Funcions:

  • Identificació  i avaluació de les necessitats educatives especials de l’alumnat, conjuntament amb el professorat i d’altres serveis específics per tal de trobar la resposta educativa més adequada en cada cas.
  • Elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i d’altres serveis específics.
  • Assessorament als mestres i professors sobre els projectes curriculars dels centres educatius, concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin l’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.
  • Assessorament a l’alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb l’orientació personal, educativa i professional.
  • Col·laboració amb els serveis socials per tal d’oferir atenció als alumnes i les famílies que ho necessitin. Oferta de recursos, infraestructura i de serveis als centres docents i al professorat per tal que disposin de material específic de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions d’utilització.

Equip professional:

Distribució de centres per professionals:

Professionals

Centres

Maria Doménech Roig

IE Agustí Barberà (Amposta)

ESC Miquel Granell (Amposta)

INS Montsià (Amposta)

ESC d’Art Esardi (Amposta)

ESC Agrària (Amposta)

Cinta Perolada Gisbert

ESC Jaume I (La Sénia)

INS La Sénia (La Sénia)

ESC Carles III (Sant Carles de la Ràpita)

INS Els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita)

Núria Gaya Sol

ESC Ramon y Cajal (Ulldecona)

Institut Sales i Ferré (Ulldecona)

COL Sagrada Família (Sant Carles de la Ràpita)

ESC Horta Vella (Sant Carles de la Ràpita)

IEPAAC (Sant Carles de la Ràpita)

Francesca Marí Sabater

ESC Joan Baptista Serra (Alcanar)

ZER Mediterrània: ESC Marjal (Les Cases d’Alcanar), ESC Poble Nou (Poble Nou del Delta), ESC Setze de Febrer (Muntells)

INS Sòl-de-riu (Alcanar)

ESC Sant Jaume (Sant Jaume d’Enveja) CEE l’Àngel (Amposta)

Lluïsa Muñoz Cid

ESC Soriano Montagut (Amposta)

ESC Consol Ferré (Amposta)

INS Ramon Berenguer IV (Amposta) INS Tecnificació (Amposta)

Cinta Àlvaro Balagué

ESC Jaume Balmes (Santa Bàrbara)

INS Les Planes (Santa Bàrbara)

ZER Montsià: ESC Rosa Gisbert (Masdenverge), ESC Mestre Josep Roncero (Freginals), ESC Sant Salvador (Godall), ESC Sant Llorenç (La Galera), ESC Teresa Subirats (Mas de Barberans)

COL Sagrat Cor (Amposta)

Noemí Barberà Reverté

Tots els centres, sota demanda

Carme Bergadà Gaspà

ESC Jaume I (La Sénia)

INS La Sénia (La Sénia)

ESC Carles III (Sant Carles de la Ràpita)

ESC Horta Vella (Sant Carles de la Ràpita)

COL Sagrada Família (Sant Carles de la Ràpita)

INS Els Alfacs (Sant Carles de la Ràpita)

IEPAAC (Sant Carles de la Ràpita)

ESC Ramon y Cajal (Ulldecona)

Institut Sales i Ferré (Ulldecona)

ESC Joan Baptista Serra (Alcanar)

INS Sòl-de-riu (Alcanar)

ZER Mediterrània: ESC Marjal (Les Cases d’Alcanar), ESC Poble Nou (Poble Nou del Delta), ESC Setze de Febrer (Muntells)

Núria Sancho Subirats

COL Sagrat Cor (Amposta)

IE Agustí Barberà (Amposta)

ESC Miquel Granell (Amposta)

INS Montsià (Amposta)

ESC d’Art Esardi (Amposta)

ESC Consol Ferré (Amposta)

ESC Agrària (Amposta)

CEE l’Àngel (Amposta)

INS Ramon Berenguer IV (Amposta)

INS Tecnificació (Amposta)

ESC Soriano Montagut (Amposta)

ESC Jaume Balmes (Santa Bàrbara)

INS Les Planes (Santa Bàrbara)

ESC Sant Jaume (Sant Jaume d’Enveja) ZER Montsià: ESC Rosa Gisbert (Masdenverge), ESC Mestre Josep Roncero (Freginals), ESC Sant Salvador (Godall), ESC Sant Llorenç (La Galera), ESC Teresa Subirats (Mas de Barberans)