Horari i calendari

Atenció: Sempre que us sigui possible, concerteu prèviament la trobada amb el / la professional corresponent.

En període lectiu ordinari, el Servei Educatiu Montsià està obert al públic:

  • Matins, de dilluns a divendres, de 11.00 a 14.00 h
  • Tardes, de dilluns a dijous, de 16.00 a 18.00 h; les dels divendres, de 15.00 a 17.00 h

Calendari de jornada intensiva:

  • De l’1 al 10 de setembre
  • 22 de desembre
  • Del 6 de juny al 15 de juliol

Horari intensiu, de 9.00 a 14.00 h


El Servei Educatiu romandrà tancat al públic, a part dels períodes de vacances escolars i dels dies de festes laborals oficials a Catalunya, els següents dies de festa local i de lliure disposició, acordats pel Consell Escolar Municipal d’Amposta:

  • 11 d’octubre de 2021 (festa de lliure disposició)
  • 07 de desembre de 2021 (festa local)
  • 25 de febrer de 2022 (festa de lliure disposició)
  • 02 de maig de 2022 (festa de lliure disposició)
  • 23 de maig de 2022 (festa local)

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 09 de gener de 2022.

Vacances de Setmana Santa: del 09 d’abril de 2022 al 18 d’abril de 2022.