MHM (Mobile History Map)

mhmEl Projecte MHM forma part del programa mSchools, és un projecte de Georeferenciació col·laborativa del Patrimoni (material i immaterial) recollit per l’alumnat de les escoles de Catalunya, amb la finalitat que pugui ésser consultat per la ciutadania des d’un dispositiu mòbil a travès d’una APP específica.

Els protagonistes del projecte són els alumnes del centres educatius, amb el suport dels seus professors i dels centres de recursos pedagògics, que n’asseguraran l’acompanyament i la coordinació territorial, conjuntament amb els serveis territorials i els serveis centrals del Departament d’Ensenyament.

MHM posa el punt de mira en l’ús del mòbil com a dispositiu d’entrada de dades però sobretot com a instrument per a l’explotació de la informació georeferenciada. En aquest sentit MHM permet crear escenaris/projectes per georeferenciar qualsevol temàtica, encara que totes tenen en comú l’augment d’informació in situ del patrimoni.

L’APP és multilingue i de molt fàcil ús. Actualment està desenvolupada en 4 idiomes. Els continguts poden ser creats en català, castellà, aranès i anglès. En el futur es podran crear també en gallec, eusquera, francès,…

D’altra banda, també està prevista la possibilitat d’utilitzar els punts d’interès que altres usuaris hagin creat per construir-se el seu propi itinerari com a preparació d’una visita a un espai desconegut.

A l’àmbit educatiu ofereix, a professors, un bon estímul per motivar als alumnes a fer cerques i generar continguts que puguin ser útils per a la ciutadania en general, seguint el model de projectes d’aprenentatge-servei. També a introduir el mòbil dins de l’aula, més enllà de mitjà de comunicació, com a instrument d’aprenentatge. La simplicitat de l’ús de l’APP, permetrà que pugui ser utilitzada per un ampli espectre d’alumnes, primària, secundària, universitat…

Aportacions al projecte, realitzades per alguns Centres educatius del Montsià.

Accés al canal MHM.