Orientació educativa per a l’aprenentatge competencial orientador

L’Orientació Educativa guia el treball professional i d’equip del professorat al servei de l’èxit escolar de l’alumne.

La tasca d’orientar inclou:

  • La integració de la funció orientadora en el procés d’aprenentatge de l’alumna i alumne
  • El reconeixement de la diversitat i la singularitat de l’alumnat
  • L’acció de la docència i de la tutoria exercides en conjunt i de forma complementària
  • La coordinació d’equips (interns i externs al centre) basada en la transferència dels aprenentatges de l’alumnat
  • Un perfil de professorat amb formació específica de l’àrea i global de l’ensenyament

El plantejament competencial del currículum és el marc natural de la funció orientadora. Una aula i un centre ric en aprenentatge competencial reuneix les condicions per a la integració de l’orientació en el procés d’escolarització de l’alumne.

L’escola i l’institut ha de continuar creixent vers aquesta mirada orientadora de l’acció educativa a partir d’uns processos professionals de formació interna.