Tecnologies digitals per a l’aprenentatge

El Programa Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge consisteix en la promoció de l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant per mitjà diferents àmbits de participació: la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes.

Els destinataris del Programa són els centres que imparteixen educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, FP i ensenyaments de règim especial.

El Programa s’emmarca en els següents àmbits definits per la Comissió d’Innovació del Departament:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge
Àmbit 2: organització i gestió educativa
Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn