Projecte: Science and sport speak the same language

Aquest és el títol d’un Projecte Erasmus+ KA229 de durada de 2 anys (cursos 2018-19 i 2019-20) en el que participa l’INS La Sénia juntament amb tres centres europeus amb l’objectiu de relacionar les ciències i l’esport mitjançant l’ús de la llengua anglesa. Els tres centres socis de l’INS de La Sénia en aquest projecte són: “Agrupamento de Escolas nº 2” de Beja (Portugal), el “Liceo Statale Classico e Linguistico Cristoforo Colombo” de Gènova (Itàlia) i el “Lycée Saint-Exupéry” de La Rochelle (França). Al centre de La Sénia ja fa 6 anys que es duen a terme projectes europeus per tal d’ampliar els coneixements de l’alumnat.

Web del projecte: https://science-sport-language.weebly.com/

Les activitats principals d’aquest projecte són els intercanvis on l’alumnat participa activament, acollint o viatjant a casa dels seus socis. Tot i que aquest Erasmus+ està dedicat a un àmbit científic i esportiu, també està basat en altres aspectes com el respecte als demés, a les diferents cultures, al patrimoni natural i artístic, el foment del companyerisme i, sobretot, la comunicació a través de la llengua anglesa.

Al llarg del primer curs s’han realitzat dos intercanvis, el primer a La Sénia al novembre 2018 i el segon a Beja (Portugal) a l’abril 2019.

A l’intercanvi a La Sénia, al llarg de cinc dies es van succeir moltes activitats i molt variades per tal de complir els objectius del projecte. Entre aquestes activitats cal destacar la Cursa d’Orientació al Boixar, on els alumnes havien de demostrar les seves habilitats orientatives en el medi natural (Educació Física) i, posteriorment, en una activitat duta a terme íntegrament a l’institut, els alumnes feien l’anàlisi cinemàtica (Física) dels recorreguts GPS realitzats a la cursa el dia anterior.

Pel que fa a l’intercanvi a Beja, un grup de 10 alumnes i 3 professors seniencs hi van prendre part. La primera de les moltes activitats que es van fer va ser un trekking a la Costa Alentejana on van poder gaudir d’aquest magnífic parc natural. Un altra activitat a destacar va ser l’anada a Lisboa per visitar la “Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa” i el “Centro de Alta Competiçao do Jamor”, que és un centre de preparació d’alt rendiment que compta amb la més moderna tecnologia i amb una gran quantitat de professionals qualificats.

Per a l’alumnat senienc ha estat una gran experiència que els ha proporcionat noves amistats, nous coneixements sobre altres cultures i una oportunitat immillorable per practicar la llengua anglesa. Sens dubte, va ser una experiència gratificant, tant per a l’alumnat i professorat del centre com per a les famílies.

Font: Article redactat per l’alumnat de 4t d’ESO de l’INS La Sénia de la matèria optativa Okupa’t – Revista del Centre