Impuls de la Lectura (ILEC)

L’impuls a la lectura és el projecte més ambiciós del Departament d’Ensenyament en els darrers anys. El seu objectiu és millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat a través de l’increment quantitatiu i qualitatiu de la lectura al llarg de tot l’ensenyament obligatori, tot partint de la premissa que la competència lectora és la base de qualsevol aprenentatge i que millorar-la ha d’incidir necessàriament en la comprensió de tot allò que s’estudiï.
Ha començat com un pilotatge però amb voluntat d’aplicar-lo, en pocs anys, a tots els centres públics i concertats del País.
Actualment a la comarca del Montsià, formen part d’aquest projecte els següents centres:

  • Escola Miquel Granell, d’Amposta
  • Escola Ramón y Cajal, d’Ulldecona
  • Col·legi Sagrat Cor, d’Amposta
  • Institut Sòl-de-Riu, d’Alcanar
  • Escola Joan Baptista Serra, d’Alcanar
  • Escola Horta Vella, de Sant Carles de la Ràpita
  • Institut Les Planes, de Santa Bàrbara

Més informació.