Perspectiva de gènere i coeducació: lectures infantils i juvenils per treballar dins i fora de l’aula

La Biblioteca de Rosa Sensat ha fet una selecció d’obres que permeten una mirada reflexiva sobre la igualtat d’oportunitats, la superació d’estereotips de gènere, culturals i socials, i la defensa de la dignitat personal, i que aporten recursos per treballar la coeducació (desembre 2019).

Coeducació: Igualtat de gènere. Diversitat familiar. Tolerància. Sexualitat…

A partir de la lectura es vol potenciar la igualtat de gènere i d’oportunitats, la superació de clixés de gènere, culturals, socials, el respecte a les diferents maneres de ser, i remarcar la visibilitat del paper de les dones al món, les sexualitats, la igualtat de gènere, els nous models familiars, el rebuig de la violència de gènere i la defensa de la dignitat personal.

Infantil i primària: SE Garrotxa, SE Ripollés, SE Baix Empordà, SE Pla de l’Estany, SE Selva II, CRP de l’Alt Penedès 1, 2 i 3, CRP de la Terra Alta, CRP de l’Hospitalet de Llobregat 1 i 2, CRP del Bages, CRP del Berguedà, CRP de Sarrià-Sant Gervasi, CRP Baix Llobregat V, CRP Baix Llobregat VI, CRP Vallès Occidental I, CRP Vallès Occidental III, SE de la Noguera, CRP de la Terra Alta, CRP de Badalona, CRP de Sant Adrià de Besòs, SE de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, SE del Pallars, SE de l’ Alt Urgell, CRP de La SegarraSE del Pla d’Urgell, SE de l’ Urgell, SE del Segrià, CRP de Les Garrigues, CRP de l’Anoia, CRP del Bages, CRP d’Osona, CRP del Solsonès

Secundària: CRP de l’Alt Penedès 4, CRP de l’Hospitalet de Llobregat 3 i 4, CRP Baix Llobregat VI, SE de l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, SE del PallarsSE de l’ Alt UrgellCRP de La Segarra, SE del Pla d’Urgell, SE de l’ Urgell, SE del Segrià, CRP de Les Garrigues, CRP de l’Anoia, CRP del Bages, CRP del Berguedà, CRP d’Osona, CRP del Solsonès