Novetat Maleta Coeducació

Nou recurs al CRP sobre Coeducació.

Un objectiu de primer ordre del Departament d’Educació és el de donar resposta als nous reptes educatius que planteja la creixent complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la nostra societat. En aquest sentit, l’existència del marc normatiu en l’àmbit de la igualtat, ens marca que hem de garantir una acció educadora que potenciï la igualtat real d’oportunitats i valori indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes ni actituds discriminatòries per raó de gènere.

En aquesta línia, esperem aquest nou recurs encaixi amb les vostres necessitats. Recordeu que podeu consultar publicacions relacionades amb la coeducació, webs d’interès, dinàmiques i recursos educatius (en constant actualització) sobre aquesta temàtica, en l’espai dedicat a Coeducació de la nostra web.