Noves aportacions

Pla de Lectura de Centre: formació interna

Proposta del Programa de Biblioteques Escolars del Departament d’Educació de Formació Interna de Centre (FIC)  que està orientada a la reflexió sobre la necessitat de disposar d’un Pla de lectura de centre, la diagnosi del centre en els tres eixos de la competència lectora i l’inici de l’elaboració del document.