Plans lectors d’editorials

bambulectorBambú lector

Proposta de l’editorial Bambú perquè el centre pugui dissenyar el seu propi pla lector. Per accedir a tots els recursos cal registrar-se. Les guies de lectura es basen en el model PILRS. Inclou activitats d’avaluació en línia que es poden aplicar en diferents moments, de manera que hom pot observar l’evolució lectora de l’alumnat.