Programa Coeduca’t

La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats.

La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i valorar les diferències enriquidores dels dos sexes.

La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació.

Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbia, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives. 

La coeducació és una de les línies de treball establertes pel Departament d’Educació per ajudar els centres educatius a potenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual.

El material que us presentem són unes maletes plenes de recursos molt valuosos per al treball de la coeducació com a eina indispensable per a prevenir les violències masclistes i fomentar la igualtat d’oportunitats.

Esperem que gaudiu d’aquests recursos que hem elaborat amb tanta il·lusió.

Maleta de resolució de conflictes i violència

Lectures que ens serviran per a poder abordar les violències, els conflictes i la resolució dels conflictes que trobem en la nostra societat actualment en l’etapa de la infància des de diferents perspectives.

Contingut de la maleta

Sexualitat i noves masculinitats

Selecció de llibres que defensen la dignitat personal i el respecte a les diferents maneres d’ésser, per exemple la diversitat sexual, per prevenir l’homofòbia, la diversitat familiar, les noves masculinitats i visibilitzar el paper de les dones.

Contingut de la maleta

Estereotips

Relats amb protagonistes de les seves pròpies vides, que volen superar els estereotips, prejudicis i sexisme amb una convivència amb respecte i corresponsabilitat.

Contingut de la maleta

Violència, resolució de conflictes i sexualitat (Educació secundària)

Lectures que ens serviran per a poder abordar les violències, els conflictes i la resolució dels conflictes que trobem en la nostra societat des de diferents perspectives.

Contingut de la maleta

Estereotips, emocions i sentiments (Educació secundària)

Lectures que ens serviran per a poder abordar les violències, els conflictes i la resolució dels conflictes que trobem en la nostra societat des de diferents perspectives.

Contingut de la maleta

Contes per treballar i debatre la coeducació en llengua anglesa.

Contingut de la maleta

 

 

Coeducació i igualtat de gènere

Guia de coeducació per als centres educatius

Orientacions tractament igualtat de gènere i diversitat cultural.

Drac màgic

Educant en igualtat

Teixim xarxes